Webinarer om den tidlige forebyggende indsats på børn- og ungeområdet

28-04-2021

Samarbejde og koordinering er centralt i den tidlige forebyggende indsats, men kan også give udfordringer. Få ny viden og inspiration, når Socialstyrelsen den 26. maj og den 9. juni afholder to webinarer med fokus på både det praksisnære og det strategiske tværfaglige samarbejde.

Et af de centrale omdrejningspunkter i den tidlige forebyggende indsats er at bevare og styrke tilknytningen til hverdagsmiljøet. Men hvordan forenes det med behovet for støtte eller en specialiseret indsats?

Hvordan kan man arbejde med organiseringen af indsatser, så de tager udgangspunkt i barnets hverdagsliv med fx dagtilbud/skole, fritidsinteresser og venner? Hvordan sikrer man sammenhæng i indsatser og løsninger, når man arbejder på tværs af flere fagområder? Og hvilken rolle spiller ledelse og styring?

I mange år har kommunerne prioriteret en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet højt. Og mange kommuner er nået langt i udviklingen og forankringen af en praksis, som tager afsæt i et forebyggende mindset på tværs af social-, almen- og udførerområdet.

Fokus på det tværfaglige samarbejde

Socialstyrelsen undersøgte i 2020 udvalgte kommuners tidlige forebyggende indsatser med særligt fokus på, hvordan indsatserne kan karakteriseres, samt hvordan der arbejdes med indsatserne i praksis og på strategisk niveau.

Undersøgelsen viste, at særligt samarbejde og koordinering på tværs af fagområder er et afgørende element i kommunernes arbejde på området. Men samtidig kan det også være en udfordring at få til at fungere i praksis.

Socialstyrelsen inviterer derfor til to webinarer den 26. maj og 9. juni 2021, hvor vi sætter fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde om tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet kan styrkes på både praksis- og strategisk niveau, samt hvordan de to niveauer hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden.

Begge arrangementer er gratis at deltage i og foregår online på platformen Zoom.

Det kan du opleve

På det første webinar præsenterer Socialstyrelsen hovedfund fra undersøgelsen fra 2020 om udvalgte kommuners tidlige forebyggende indsatser. Derudover ser vi nærmere på det tværfaglige samarbejde om indsatser i børn og unges hverdagsliv.

Til at gøre os klogere på dette tema kommer Rasmus Alenkær, psykolog og ph.d., der fra et praksisnært perspektiv giver sine anbefalinger til, hvordan man skaber tidlige forebyggende indsatser, som styrker trivsel og deltagelsesmuligheder for de børn og unge, som 'falder imellem to stole' i det almene og specialiserede system.

Han får selskab af Carsten Hornstrup, ph.d., direktør og chefkonsulent hos Joint Action Analytics, der vil holde oplæg om, hvordan relationel kapacitet påvirker kvaliteten og effektiviteten i den tidlige forebyggende indsats til børn og unge.

Tilmelding til det første webinar den 26. maj 2021.

På det andet webinar hæver vi blikket til det tværfaglige samarbejde på strategisk og rammesættende niveau. Webinaret sætter med et oplæg fra Carsten Hornstrup fokus på, hvordan relationer og kommunikation i ledelsen og styringen af børne- og ungeområdet kan styrke det tværfaglige samarbejde inden for rammebetingelserne.

Derudover kommer VIVE og fortæller om, hvordan en række kommuner på forskellige måder arbejder med tværfaglig økonomistyring og investering som et greb til at styrke deres tidlige forebyggende indsatser på tværs af børn- og ungeområdet. Endelig vil der være oplæg med eksempler og inspiration fra den kommunale praksis.

Tilmelding til det andet webinar den 9. juni 2021.

Det praktiske

De to webinarer henvender sig til kommunale faglige ledere, chefer, udviklingskonsulenter og faglige koordinatorer på børn- og ungeområdet. Det er ikke en forudsætning at deltage i begge webinarerne.

Deltagelse er gratis.

Til det første webinar er der tilmeldingsfrist den 24. maj. For det andet webinar er der tilmeldingsfrist den 7. juni.

Senest opdateret 28-04-2021

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her