Webinar: Tidlige og forebyggende indsatser for udsatte børn og unge

29-09-2021

At arbejde med tidlige forebyggende indsatser er ikke enkelt og involverer mange aktører og fagligheder. Chefanalytiker Katrine Iversen, VIVE, fortæller den 7. oktober 2021 om erfaringerne fra 18 kommuners konkrete arbejde på området. Webinaret holdes i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Mange danske kommuner har de senere år arbejdet på en omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Den faglige ambition er blandt andet at kunne sætte ind, så snart et barn eller en ung udviser tegn på mistrivsel. Dermed kan man forebygge, at udfordringerne vokser og måske ender med en anbringelse, der griber dybt ind i barnets eller den unges liv.

Har du og måske dine kolleger lyst til at få indblik i erfaringerne med at arbejde med tidlige og forebyggende indsatser for udsatte børn og unge - og også høre nogle konkrete eksempler på hvordan forskellige kommuner har grebet det an?

Så klik ind og vær med, når Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv holder webinar den 7. oktober 2021.

Det kan du høre om

Oplægsholderen er chefanalytiker Katrine Iversen fra VIVE, og hun vil fortælle om erfaringerne fra 18 kommuner, som i 2016-19 fik støtte og rådgivning fra Socialstyrelsen til at omlægge deres indsats for udsatte børn og unge.

Kommunerne har blandt andet arbejdet med at sætte ind tidligt i problemudviklingen og at tænke forebyggelse ind i alle led af sagsbehandlingen. Det kan omfatte mange aktører på tværs af myndighedsområdet, almenområdet og udførerområdet og er en central, men også kompleks opgave.

Det tværfaglige samarbejde er vigtigt for en helhedsorienteret vurdering af barnets og familiens behov, ligesom det er centralt med en systematisk, tværfaglig udredning, der inddrager alle relevante faggrupper. Det gælder både, når man iværksætter tidlige indsatser og børnefaglige undersøgelser, og kontinuerligt gennem sagsforløbet.

Afsættet for oplægget er en rapport om erfaringerne fra de 18 kommuner og et inspirationskatalog, der ligger i forlængelse af rapporten. Begge er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen i 2020.

Det praktiske

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske til VIVE senest dagen før, dvs. den 6. oktober, kl. 12.

Webinaret starter kl. 14 og varer ca. en time.

Tilmeld dig webinaret 7. oktober

Webinaret er det andet i en række, som afholdes af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Videnscentret startede i år og drives i et samarbejde mellem VIVE, Børns Vilkår og Socialstyrelsen.

Flere webinarer på vej

Videnscenteret afholder yderligere tre webinarer i 2021. Temaerne vil være:

  • Børnefrikommuneforsøget – forandringsprocesser og virkninger
  • Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet
  • Inddragelse af udsatte børn og unge i kommunernes sagsbehandling.

Tilmelding til webinarerne annonceres løbende, bl.a. i Socialstyrelsens nyhedsbrev. Datoer og yderligere information om de enkelte arrangementer er tilgængelig på videnscenterets hjemmeside.

Læs om webinarerne

Senest opdateret 29-09-2021

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her