Webinar: Sådan er det gået i børnefrikommunerne

11-10-2021

Mindre tid på administration og mere på inddragelse af familien og hurtig sagsbehandling. Det har været ambitionen i børnefrikommunerne. Hør senioranalytiker Martin Williams Strandby, VIVE, fortælle om erfaringerne den 27. oktober 2021. Webinaret holdes i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Tre kommuner har under Børnefrikommuneforsøget udviklet en ny måde at arbejde med børnesager på.

Målet har været at bruge færre ressourcer på dokumentation og anden administration. I stedet har den nære relation til og inddragelse af familien været opprioriteret, og det samme gælder en hurtig og fleksibel sagsbehandling.

Det kan du høre om

Forsøget har vist, at kommunerne er kommet langt.

Sagsbehandlerne har meget mere tid med familierne end før. De kommer tidligere ind i sagen, de får hurtigere taget beslutning om indsats, og måden at arbejde på giver større gennemsigtighed i sagen for forældre og barn.

På webinaret vil senioranalytiker Martin Williams Strandby fra VIVE kort opridse de væsentligste fund fra VIVEs evaluering af frikommuneforsøgets resultater og forudsætninger.

Derefter vil afdelingsleder Lena Marie Munk Troldborg fra Ikast-Brande Kommune dele deres erfaringer med forsøget, herunder hvordan de har arbejdet med reel inddragelse af børn og bedre sagsbehandling.

Læs om evalueringen og hent VIVEs rapport 

Det praktiske

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske til VIVE senest dagen før, dvs. den 26. oktober, kl. 15. Webinaret starter kl. 14 og varer ca. fem kvarter.

Tilmeld dig webinaret 27. oktober 

Webinaret er det tredje i en række, som afholdes af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Videnscenteret startede i år og drives i et samarbejde mellem VIVE, Børns Vilkår og Socialstyrelsen.

 

Flere webinarer på vej

Videnscenteret afholder yderligere to webinarer i 2021. Temaerne vil være:

  • Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet
  • Inddragelse af udsatte børn og unge i kommunernes sagsbehandling.

Tilmelding til webinarerne annonceres løbende, bl.a. i Socialstyrelsens nyhedsbrev. Datoer og yderligere information om de enkelte arrangementer er tilgængelig på videnscenterets hjemmeside.

Læs om webinarerne

Senest opdateret 11-10-2021

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her