Webinar: Ny model for bedre støtte til plejefamilier

15-12-2021

Et nyt tæt samarbejde har bragt den specialiserede viden fra døgninstitutioner i spil i plejefamilier. Deltag i et gratis webinar 8. februar og hør om fire kommuners erfaringer med en ny måde at skabe kompetenceudvikling på og udvikle anbringelsesområdet.

To ud af tre børn og unge, der anbringes uden for hjemmet, anbringes i dag i familiepleje. En del af dem har mere komplekse udfordringer eller funktionsnedsættelser, og det kan stille særlige krav til plejeforældrene, som måske kan opleve at stå lidt alene i svære situationer.

Fire kommuner er gået nye veje for at understøtte plejefamilierne og sikre, at de har de kompetencer og den støtte, de har brug for.

De sidste tre år har de afprøvet en samarbejdsmodel, der har bragt den specialiserede viden fra døgninstitutionerne i spil i plejefamilierne.

Alle plejeforældrene har således modtaget kompetenceudvikling og supervision - enten individuelt eller i grupper - og det har på flere leder givet bonus. Forudsætningen har været et nyt tæt samarbejde mellem døgninstitutioner, plejefamilier og kommunens familieplejekonsulenter.

Det kan du høre om

Har du interesse i anbringelsesområdet, fx som leder eller plejeforælder, og er du blevet nysgerrig efter at høre mere, så vær med, når der den 8. februar afholdes webinar om erfaringerne fra projektet.

Her præsenteres de kerneelementer, modellen består af, hvordan de tilrettelægges, og hvilke potentielle gevinster modellen kan have for plejeforældrene og kommunerne.

Der sættes også fokus på implementeringen, herunder de forhold, der er væsentlige at overveje, hvis man vil etablere en lignende samarbejdsmodel i sin egen kommune.

Projektet har forløbet fra januar 2019 til december 2021, hvor kommunerne København, Middelfart, Vejle og Vesthimmerland har afprøvet modellen. Socialstyrelsen har været opdragsgiver, mens PwC har ydet implementeringsstøtte.  

Det praktiske

Webinaret den 8. februar afholdes kl. 9 – 10 og vil være særligt relevant for plejeforældre samt ledere og medarbejdere fra døgninstitutioner og familieplejeområdet i kommuner.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske til PwC senest den 7. februar kl. 9.

Tilmelding: Webinar om samarbejdsmodeller på anbringelsesområdet

Evaluering

VIVE har stået for evalueringen af projektet.

Se nyheden om evalueringen

Nyheden er opdateret 27, januar 2022 med linket ovenfor til nyheden om evalueringen. Red.


 

Senest opdateret 27-01-2022

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her