Webinar: Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

11-11-2021

Hvad skaber kvalitet i sagsbehandlingens forskellige processer? Og hvilke juridiske aspekter skal man være opmærksom på? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive taget op, når Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv holder webinar den 22. november 2021 med oplægsholdere fra VIVE og Ankestyrelsen.

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet handler om bedst muligt at sikre børn og unges trivsel og udvikling gennem den socialfaglige praksis.

Men hvad er det mere præcis, der skaber kvaliteten i sagsbehandlingens forskellige processer? Og hvilke forhold har betydning, når sagsbehandlingen skal styrkes?

Det er i fokus, når der den 22. november igen tilbydes et webinar i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Det kan du høre om

Webinaret kommer rundt om kvalitet i den faglige udredning, valg af indsats og opfølgning og ser også på betydningen af ledelse og organisering i det tværfaglige samarbejde i sagsbehandlingen.

Professor MSO Tea Torbenfeldt Bengtsson, VIVE, vil tage udgangspunkt i resultaterne fra en kortlægning (april 2021), som hun har udarbejdet for Socialstyrelsen sammen med forsker Rikke Fuglsang Olsen. Rapporten gengiver resultaterne af et systematisk og omfattende litteraturstudie om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Studiet er baseret på danske publikationer udgivet siden 2010.

Hent kortlægningen om kvalitet i sagsbehandlingen

Webinaret opridser også de juridiske aspekter i et sagsforløb på børne- og ungeområdet. Det vil projektleder Anette Randrup fra Center for Læring og Analyse i Ankestyrelsen fortælle om.

Det praktiske

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal senest ske til VIVE senest 22. november kl. 8.  Webinaret starter samme dag kl. 14 og varer ca. fem kvarter.

Tilmeld dig webinaret om sagsbehandling

Webinaret er det fjerde i en række, som afholdes af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Videnscenteret startede i år og drives i et samarbejde mellem VIVE, Børns Vilkår og Socialstyrelsen.

 

Webinar om inddragelse

Videnscenteret afholder yderligere et webinar i 2021. Det finder sted den 8. december og har fokus på inddragelse af udsatte børn og unge i kommunernes sagsbehandling.

Læs om hele webinarrækken

 

Senest opdateret 11-11-2021

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her