Webinar: De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

03-11-2021

Kom og vær med til Socialstyrelsens webinar om implementering af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Her kan ledere og beslutningstagere hente inspiration til det videre arbejde med implementering og forankring af retningslinjerne i § 101-tilbuddene. Webinaret er gratis og holdes 9. december.

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling understøtter, at behandlingen er systematisk, helhedsorienteret og centreret om mål, der formuleres i et samarbejde mellem borger og behandler.

Socialstyrelsen har siden 2017 udbudt en række aktiviteter for at understøtte implementering af retningslinjerne. Der er bl.a. blevet afholdt temadage, kurser, netværksforløb og mere end 20 udviklingsforløb med vores taskforce.

Socialstyrelsens aktiviteter, der understøtter implementeringen af de nationale retningslinjer, ophører med udgangen af 2021 og derfor tilbyder vi et webinar, som understøtter det videre arbejde med retningslinjerne i landets §101- behandlingstilbud.

Det kan du opleve på webinaret

På webinaret samler vi op på de hidtidige erfaringer med implementeringen af retningslinjerne og giver jer, der er ledere og beslutningstagere på området, anbefalinger til den fremadrettede implementering og forankring.  

På webinaret skal vi høre om:

  • Retningslinjernes betydning for stofmisbrugsområdet
  • Hvordan retningslinjerne kan bruges til kvalitetsudvikling af den lokale stofmisbrugsbehandling
  • Inddragelse af borgere i kvalitetsudviklingsprocesser
  • Sammenhæng mellem retningslinjerne og anvendelse af metoder
  • Gode råd til den videre implementerings- og forankringsproces.

Oplægsholderne kommer fra Socialstyrelsen og FLOR (Foreningen af Ledere i den Offentlige Rusmiddelbehandling).

Der vil også være plads til spørgsmål.

Det praktiske

Webinaret afholdes den 9. december kl. 12.00-15.00.

Målgruppen for webinaret er beslutningstagere, ledere og nøglemedarbejdere i kommunale, regionale og private behandlingstilbud.

Sidste frist for tilmelding er den 7. december.

Det er gratis at deltage.

Se programmet og tilmeld dig webinaret  

Læs mere om social stofmisbrugsbehandling

Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

De nationale retningslinjer blev udgivet første gang i 2016 i samarbejde med centrale aktører på stofmisbrugsområdet og blev opdateret i 2020 bl.a. på baggrund af lovændringer i §101, ny forskning og erfaringer fra praksis.

Retningslinjerne kan bruges som grundlag for at skabe en behandlingspraksis, der bygger på gældende lovgivning, nyeste forskning og gode erfaringer fra praksis.

Hent retningslinjerne for social stofmisbrugsbehandling

 

Senest opdateret 03-11-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her