Webinar: Brug af data i det faglige arbejde

08-09-2021

Socialstyrelsen inviterer til et kort, gratis webinar 22. september 2021 om brug af data i såvel praksis som på strategisk niveau. Webinaret tager udgangspunkt i forældreindsatsen Stepping Stones og sætter fokus på, hvordan og hvorfor det giver mening at inkludere data i socialfagligt arbejde.

Mange kommunale ledere vil gerne arbejde mere datadrevent for fx at kvalificere det strategiske arbejde med at styrke den faglige praksis, men mangler input til, hvordan de kommer i gang. For medarbejdere kan det måske være svært at se, hvordan et øget fokus på data passer ind i hverdagens socialfaglige praksis.

Erfaringerne viser, at en øget brug af data kan være med til at skærpe systematikken i praksis samt på det strategiske niveau. Men hvordan – og hvorfor – giver det mening? 

Det kan man få et indtryk af på dette webinar, hvor vi sætter fokus på det evidensbaserede program Stepping Stones – en indsats, der hjælper forældre til børn med handicap med at håndtere nogle af de mange situationer i hverdagen, der kan være en kilde til stress og konflikter. Der er gode erfaringer med metoden, som i dag bruges i en række kommuner.

Læs mere om Stepping Stones

Det kan du opleve på dagen

Til webinaret vil Socialstyrelsen i samarbejde med en borger, en praktiker og en kommune fortælle om, hvordan brugen af data er med til at kvalificere både den direkte indsats i familien og kommunens beslutningsgrundlag, når der skal træffes strategiske valg.

Du kan først høre en far til en søn med autisme beskrive, hvordan han oplever, at en systematisk tilgang til udviklingen i sønnens adfærd er med til at skabe et billede af fremgang og understøtter forældrenes mestring af forældreskabet.

Efterfølgende fortæller en praktiker fra Region Hovedstaden om den rolle, som data om bl.a. barnets progression spiller i hendes arbejde med familierne. Afslutningsvis vil en udviklingskonsulent fra Hjørring Kommune give et indblik i, hvordan kommunens data om Stepping Stones ligger til grund for strategiske beslutninger om praksis.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes onsdag den 22. september 2021 kl. 14.00 – 15.00 over Zoom. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest tirsdag den 21. september kl. 12.00.

Webinaret henvender sig til både praktikere og ledere i kommuner og regioner, som ønsker viden om brugen af data og nøgletal i det socialfaglige arbejde. Andre med særlig interesse i området er også velkomne.

Der tilsendes et link til deltagelsen senest om formiddagen på dagen for arrangementet.

Tilmelding til webinar om brug af data 

Senest opdateret 08-09-2021

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her