Voksenudredningsmetoden er opdateret

06-12-2021

Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0, opdateres årligt, så den altid er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet. Socialstyrelsen har nu offentliggjort en opdateret udgave af metodehåndbogen. Også redskaber og supplerende materialer er ajourført.

Voksenudredningsmetoden VUM 2.0 understøtter en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling.

Både metoden og den tilhørende metodehåndbog er netop blevet ajourført. Der er ikke tale om grundlæggende ændringer, men om mindre tilføjelser, ændringer og præciseringer.

VUM 2.0 og metodehåndbogen vil blive opdateret årligt for at sikre, at metode og materialer altid er tidssvarende, lovmedholdelige og understøtter god kvalitet.

Voksenudredningsmetoden 2.0

VUM 2.0 er en videreudvikling af den oprindelige Voksenudredningsmetode. Videreudviklingen blev foretaget af Socialstyrelsen i samarbejde med KL og bygger på den aktuelt bedste viden på sagsbehandlingsområdet og KL’s projekt Fælles Faglige Begreber, der er indarbejdet i metoden.

VUM 2.0 understøtter, at recoveryorienteret rehabilitering er i fokus allerede i sagsbehandlingen. Metoden lægger op til, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og at det er borgerens ønsker, håb og drømme, der tages udgangspunkt i, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for.

Metoden understøtter alle faser i sagsbehandlingen, inklusiv levering af indsats. De fælles faglige begreber i VUM 2.0 understøtter en dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, der skaber et solidt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum.

Metodehåndbogen er opdateret i samarbejde med Ankestyrelsen, og begreberne er koordineret med Fælles Faglige Begreber.

Hent 2. udgave af metodehåndbogen her (pdf)

Opdatering af redskaber og supplerende materialer

Metodens redskaber og supplerende materialer er også blevet opdateret, så de afspejler metodehåndbogens 2. udgave. Der er desuden udarbejdet et versionsdokument, der giver overblik over ændringerne.

Se versionsdokumentet her (pdf) 

Læs mere om VUM 2.0 her

Senest opdateret 06-12-2021

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her