VISO justerer forventninger til henvendelser

20-09-2021

For at skabe balance mellem ressourcer og aktiviteter iværksatte VISO i maj en række initiativer. Det skete på baggrund af en rekordhøj efterspørgsel på VISOs ydelser. Initiativerne er begyndt at have effekt, men for at sikre at økonomien kan følge med, skærper VISO forventningerne til kommunens forarbejde forud for henvendelse om rådgivning.

VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, rådgiver kommuner, borgere og sociale tilbud i de mest komplicerede sager på social- og specialundervisningsområdet.

Gennem årene har særligt kommunernes efterspørgsel på VISOs ydelser været stigende, og sidste år var der et ekstraordinært højt aktivitetsniveau, som førte til et merforbrug. Denne udvikling er fortsat ind i 2021.

For at skabe en bedre balance mellem ressourcer og aktiviteter iværksatte VISO derfor en række initiativer i maj 2021. De seneste opgørelser tyder på, at kurven er knækket, og at initiativerne virker. Da der fortsat er stort pres på VISOs ydelser, vurderes det dog også, at der er behov for enkelte yderligere tiltag for at sikre, at økonomien kan følge med fremover.

De nye tiltag

Det primære ekstra tiltag er en skærpelse af visitationskriterierne, hvor VISO skærper forventningerne til, hvad kommunen har gjort, inden der eventuelt iværksættes et rådgivningsforløb.

VISO vil således fremover have en forventning om, at borger, pårørende og relevante fagpersoner er inddraget, og at borgerens støttebehov i videst muligt omfang er afdækket inden henvendelsen til VISO. Henvendelsesskemaet justeres derfor også.

Forventningen er, at initiativet vil resultere i, at rådgivningen i forløbene kommer hurtigere og bedre i gang, og et lidt mindre antal rådgivningsforløb. Fokus er fortsat på, at det høje faglige niveau i rådgivningen fastholdes, og at det er behovet i den konkrete sag, der er afgørende for både visitationen og indholdet i et eventuelt rådgivningsforløb.

Læs mere om både de tidligere og de nye initiativer her

 

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Randi Lykou Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her