VISO justerer en række ydelser

11-05-2021

VISO oplever en fortsat stigende efterspørgsel særligt fra kommunerne. For at skabe balance mellem ressourcer og aktiviteter iværksætter VISO nu en række initiativer, der skal sikre, at økonomien kan følge med.

VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, havde i 2020 et ekstraordinært højt aktivitetsniveau, som førte til et merforbrug i 2020. Denne udvikling er fortsat ind i 2021.

VISOs primære opgave er at rådgive kommuner, borgere og sociale tilbud i de mest komplicerede sager på social- og specialundervisningsområdet, og særligt mange søger VISOs hjælp nu. I 2020 steg antallet af henvendelser med knap seks pct. i forhold til 2019. Og der blev igangsat fem pct. flere rådgivningsforløb.

Ny handleplan i VISO skal sikre balance

Gennem årene har særligt kommunernes efterspørgsel på VISOs ydelser været stigende. De første måneder af 2021 har vist, at efterspørgslen fortsat stiger, og der kan imødeses et merforbrug, hvis der ikke sker ændringer i VISOs aktuelle praksis. VISO har derfor udarbejdet en handleplan.

”Vi er glade for, at der er stor efterspørgsel på VISOs ydelser, men med handleplanen skal vi sikre, at der er balance mellem vores ressourcer og aktiviteter,” siger VISOs kontorchef Adam Paaby.

Fastholdelse af kerneydelse

Handleplanen betyder, at VISO justerer nogle ydelser, så det høje faglige niveau i VISOs løbende rådgivning og visitation, der skal hjælpe børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser eller med særlige sociale udfordringer, kan fastholdes. Det vil således fortsat være behovet i den konkrete sag, der bliver afgørende for, hvordan og hvor langt det enkelte rådgivningsforløb bliver.

”Vi kommer ikke udenom, at nogle vil opleve ændringerne som et fald i serviceniveauet. Men vores ambition er, at justeringerne får så lille konsekvens som muligt, og at vi værner om den faglige kvalitet, VISO er kendt for,” siger Adam Paaby.

Blandt elementerne i handleplanen er en reduktion i den daglig telefontid og øget brug af virtuel rådgivning.

Der sker også en justering i proceduren ved rådgivning på voksenområdet. Hidtil har tilbuddene kunnet søge om rådgivning selv, men fremover skal den relevante sagsbehandler på myndighedsniveau være inddraget. Det er den samme praksis, der i dag er i VISO på børne- og ungeområdet. Erfaringerne peger på, at det giver færre, men mere forberedte og velfungerende forløb.

Læs mere om de samlede justeringer (pdf]

Årsrapport 2020

VISOs økonomi er nærmere beskrevet i årsrapporten, hvor man også kan se, hvordan antallet af henvendelser og rådgivningsforløb er steget over tid. 

Det fremgår også, at brugertilfredsheden er høj. Fx har 92 pct. af modtagerne svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med rådgivningsforløbene,

Se nyheden om årsrapporten

Hent årsrapporten 2020

 

 

Senest opdateret 11-05-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her