Vil I udvikle jeres tilbud i samarbejde med Socialstyrelsen?

18-03-2021

Socialstyrelsen tilbyder igen udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Forløbet har fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Ansøgningsfrist: 29. april 2021.

Med den rette indsats har langt de fleste borgere med psykiske vanskeligheder mulighed for at komme sig. En lang række kommuner er allerede godt i gang med at udvikle og omlægge indsatsen mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, men udviklingen stiller store krav til både ledere og medarbejdere i kommunerne og på de socialpsykiatriske tilbud.

Hjælp til bedre indsatser

Det er baggrunden for Socialstyrelsens Indsatsteam, hvor vi i fællesskab med det enkelte tilbud styrker kvaliteten i den socialpsykiatriske indsats.

Forløbene understøtter en effektiv udbredelse og forankring af den aktuelt bedste viden på socialpsykiatriområdet. De bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, og er derfor målrettet kommuner og socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt.

De enkelte forløb bliver tilpasset ansøgernes ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Et forløb kan tage udgangspunkt i et eller flere af følgende temaer:

 • Ledelse og organisation
 • Helhed og sammenhæng
 • Samarbejde med borgeren
 • Sundhed
 • Civilsamfund
 • Uddannelse og beskæftigelse

Det kan I forvente

Gennem et udviklingsforløb kan I forvente at få

 • Et indblik i egne styrker og udviklingsmuligheder i forhold til forbedring af kvaliteten i indsatsen
 • Styrkede kompetencer til at skabe vellykkede forandringer, der øger kvaliteten i indsatsen
 • Styrket den fælles faglige forståelse i forhold til recovery-orienteret rehabilitering
 • Mere systematik i indsatsen.

Sådan ser forløbet ud

Et udviklingsforløb indeholder tre faser:

 1. En opstartsfase, hvor indsatsteamet og tilbuddet afstemmer forventninger og drøfter, hvordan indsatsforløbet skal se ud, så tilbuddet får mest muligt ud af forløbet.
 2. En analysefase, hvor tilbuddet og indsatsteamet i samarbejde analyserer eksisterende praksis og peger på styrker og udviklingsområder. Tilbuddene beslutter herefter hvilke anbefalinger, der skal arbejdes videre med i forløbet.
 3. En udviklingsfase, der understøtter de organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for at omsætte metoder, redskaber og anbefalinger til mere vidensbaseret og fagligt funderet praksis.

Praktiske oplysninger

Udviklingsforløbene - eller indsatsforløbene, som de også kaldes - er gratis for tilbuddene og forventes at vare fra 4 til 12 måneder, alt efter behov og ønsker.

Ansøgningsfristen for et indsatsforløb er 29. april 2021.

Læs mere om forløbene og find ansøgningssmaterialet

Del af større initiativ

Indsatsteamets udviklingsforløb er en del af det overordnede initiativ "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien."

Se udgivelserne og mulighederne for kurser, ledernetværk mv.

Læs mere  om "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien"

Senest opdateret 18-03-2021

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her