Vil I arbejde mere med udvikling af praksis på jeres tilbud?

17-06-2021

Alle har drømme for deres liv. Det er afsættet for botilbuddet Marielund i Kolding, der har arbejdet med borgerens recovery-proces som led i et udviklingsforløb sammen med Socialstyrelsen. Der er netop åbnet for ansøgninger til en ny runde forløb. Ansøgningsfristen er den 20. august 2021.

”Det giver gensidig respekt, liv og noget nyt at snakke om - og det er spændende at være med til at tage beslutninger. Vi ser måske nogle gange tingene på en lidt anden måde, fordi vi har prøvet det på egen krop.”

Sådan siger Thomas Saxtorp, der bor på det socialpsykiatriske tilbud Marielund i Kolding.

Botilbuddet har netop afsluttet et udviklingsforløb, hvor de i samarbejde med Socialstyrelsen satte fokus på recovery og rehabilitering. Personale og beboere arbejder på lige fod om at understøtte en praksis, hvor der er fokus på at styrke den enkelte borgers recovery-proces. Det giver en særlig værdi, oplever man på tilbuddet.

”Det er nyt for os med et projekt, der går på tværs. Alle – både borgere og personale – tager ansvar for at deltage”, siger afdelingsleder Hanne Overby Vinding.

Alle har drømme

På Marielund har medarbejderne og borgerne været særligt glade for brugen af et nyt redskab, der sætter fokus på borgerens håb og drømme.

”Vi har brugt det narrative før, men dette er en ny og mere konkret måde at gøre det på. Vi vurderer, at det både kan bruges til dem, der er på vej ud, om dem, der nok kommer til at blive på botilbuddet i længere tid.  Alle har drømme, og vi skal ikke slukke for dem – tværtimod,” siger Hanne Overby Vinding. Ligeledes peger den indledende analyse af tilbuddet også på en række udviklingsområder, som tilbuddet med fordel kan fokusere på.

Thomas Saxtorp pointerer:

”Vi vil jo gerne forandre os og gerne have, at der skal ske noget nyt i vores liv, så det er godt få at nogle værktøjer. Jeg håber, at jeg kan flytte ud i et lille rækkehus med en lille have, få et skånejob og et netværk og få en hverdag til at fungere.”

Hvis I ønsker et forløb hos jer

Socialstyrelsens udviklingsforløb bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. De er derfor målrettet kommuner og socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt.

De enkelte udviklingsforløb bliver tilpasset tilbuddets ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Udviklingsforløbet tager udgangspunkt i følgende temaer:

  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Samarbejde med borgeren
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse

Udviklingsforløbene er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Et udviklingsforløb varer fra 4 til 12 måneder, alt efter behov og ønsker. Der er netop åbnet for en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 20. august 2021.

Læs mere om udviklingsforløbene og find ansøgningsmaterialet

Nyheden er primært baseret på en artikel om Marielund og deres erfaringer med forløbet og er skrevet efter aftale med botilbuddet. Red.

Find hele artiklen om Marielunds erfaringer

Del af større initiativ

Udviklingforløbene er et delprojekt under et samlet større initiativ om styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien.

Læs om det samlede initiativ

Senest opdateret 17-06-2021

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Hvis du vil vide mere

Læs mere om, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret i samarbejde med borgeren, der modtager bostøtte:

Hent pejlemærker for bostøtten

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her