Vil du have et gratis diplommodul i 2021?

17-05-2021

Socialstyrelsen giver tilskud til en række moduler på Den sociale diplomuddannelse på børn- og ungeområdet. Tilskudsordningen er populær og har nu fået yderligere midler, så endnu flere kan få glæde af tilbuddet. Samtidig er der oprettet ekstra pladser.

Socialstyrelsen har i en årrække givet deltagertilskud til en række valgmoduler på Den sociale diplomuddannelse. Uddannelsen giver deltagere med erfaring fra praksis en teoretisk viden og forståelse for centrale socialfaglige temaer, den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejde samt opdateret viden om anvendelse af forskellige metoder i socialt arbejde.

Der er stor interesse for tilskudsordningen, og derfor har Socialstyrelsen nu tilført flere midler, så efteruddannelsestilbuddet kan komme endnu flere til gode. Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis at deltage i.

Der er plads på udvalgte moduler

Med de ekstra midler har flere af professionshøjskolerne oprettet åbne moduler, hvor du kan tilmelde dig som enkeltperson, og der er ledige pladser på udvalgte moduler i det meste af landet. 

Læs mere om indholdet på det enkelte modul og praktiske oplysninger via linket til den enkelte skoles hjemmeside:

Professionshøjskolen Absalon

 • Seksuelle overgreb
 • Metoder i socialt arbejde med børn, unge og familie
 • Teorier i socialt arbejde med børn, unge og familier
 • Metoder og tilgange i arbejde med børn og unge med handicap

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 • Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet
 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

Københavns Professionshøjskole

 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til volds- og kriseramte familier

VIA University College

 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Metoder i socialt arbejde på børne- handicapområdet
 • Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Du kan få deltagertilskud fra Socialstyrelsen

Tilskuddet fra Socialstyrelsen dækker udgiften til modulet, som dermed bliver gratis for den studerende. Der må dog påregnes udgifter til bøger, transport mv.

Målgruppen for deltagertilskuddet er:

 • Kommunale myndighedssagsbehandlere, der til dagligt arbejder med børn og unge med særlige behov for støtte i henhold til lov om social service.
 • Kommunale ledere, samarbejdspartnere i sociale tilbud (fx personale på anbringelsessteder) og frontpersonale i de almene tilbud (lærere, pædagoger, socialrådgivere mv.).

Det er professionshøjskolerne, som vurderer, hvorvidt man er omfattet af målgruppen for tilskud. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en studerende er berettiget til tilskud, afklares dette mellem professionshøjskolen og Socialstyrelsen.

Øvrige uddannelsestilbud

Kender du til Master i Udsatte Børn og Unge? Og ved du, at Socialstyrelsen også yder tilskud til denne uddannelse?

Socialstyrelsen udbyder også kurser i Børnekataloget, hvor du blandt andet kan deltage i gratis en-dags kurser.

Læs mere om mulighederne

Senest opdateret 17-05-2021

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her