Vicedirektør i spidsen for ny taskforce om ledermobilitet

17-06-2021

Socialstyrelsens vicedirektør Marie Louise Refsgaard er valgt til formand for ny taskforce. Opgaven bliver at komme med anbefalinger til, hvordan ledermobiliteten mellem stat, regioner og kommuner kan styrkes, og hvordan flere ledere i det private kan motiveres til at søge job i det offentlige.

Der er behov for flere ledere i det offentlige med erfaring fra flere forskellige sektorer. Det skal sikre, at kendskabet og forståelsen styrkes på tværs af den offentlige sektor og mellem den offentlige og private sektor.

For det kan påvirke vores velfærdssamfund og i sidste ende borgerne, når løsninger på samfundsmæssige udfordringer ikke er koordineret mellem sektorer, eller når der på tværs af stat, kommuner og regioner mangler viden om hinandens praksis.

For at løse den udfordring har regeringen, KL og Danske Regioner nedsat en ny taskforce om ledermobilitet mellem sektorer. Formanden for gruppen, der begynder arbejdet i juni, er Marie Louise Refsgaard, som har været vicedirektør i Socialstyrelsen siden april 2020.

Taskforce skal understøtte ledermobilitet

Taskforcens arbejde, der varer frem til midten af 2022, skal bidrage til øget ledermobilitet mellem sektorer ved at identificere, hvad der henholdsvis motiverer eller afholder ledere fra at skifte sektor. Derudover skal gruppen også kigge på, hvilke forudsætninger der bør være til stede, for at de mobile ledere bedst muligt kan lykkes med at skabe værdi.

På den baggrund skal taskforcen give anbefalinger til, hvordan jobskifte på tværs af sektorer kan fremmes. Det forklarer Marie Louise Refsgaard, vicedirektør i Socialstyrelsen.

- Formålet er helt fundamentalt at undersøge og give anbefalinger til, hvordan vi kan styrke offentlige lederes mobilitet på tværs af stat, regioner og kommuner. Det er et temmelig ubelyst område, som der er behov for at stille skarpt på. Det er der, fordi et godt kendskab til andre sektorer kan have stor betydning for, om vi i den enkelte sektor formår at løfte vores opgave, så den skaber værdi for borgeren, siger vicedirektøren.

Vicedirektør med erfaring fra flere sektorer

Marie Louise Refsgaard er selv et eksempel på en leder, der har relevant erfaring fra flere sektorer. De seneste 12 år har hun siddet i ledende stillinger i både det private, kommunale og nu Socialstyrelsen. De erfaringer glæder hun sig til at gøre brug af som formand for taskforcen. 

- Det er et umanerligt vigtigt arbejde, vi sætter i gang med taskforcen. Den offentlige sektor er et særligt sted at arbejde, fordi vi har et ansvar for at skabe udvikling, muligheder og velfærd i hele landet. Derfor er det afgørende, at vi er i stand til at sætte os i andres sted.

- I staten er vi helt afhængige af at have en dybfølt indsigt i det kommunale og regionale maskinrum, som gør os i stand til at løse landsdækkende udfordringer nationalt. Og som sikrer, at de rammer vi sætter for velfærdsproduktionen, opleves som meningsfulde og brugbare i praksis. Det kræver også ledere, der har erfaring fra andre sektorer end den statslige, forklarer Marie Louise Refsgaard.

Den nye taskforce består af ti medlemmer, der repræsenterer kommuner, regioner, stat, civilsamfund og den private sektor. Medio 2022 skal gruppen komme med anbefalinger til, hvordan ledermobiliteten mellem sektorer kan styrkes.

Læs mere om taskforcen på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside

Senest opdateret 17-06-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her