Vær med til at forebygge magtanvendelse på anbringelsessteder

24-06-2021

Et nyt partnerskab skal videreudvikle en indsats til at forebygge voldsomme situationer og øge trivslen på åbne døgninstitutioner og opholdssteder. Hør om initiativet på vores virtuelle informationsmøde den 18. august 2021.

Magtanvendelser over anbragte børn og unge finder ofte sted for at hindre, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre. Uanset situationen er brugen af fysisk magt imidlertid et indgreb i den personlige selvbestemmelsesret, og for nogle anbragte børn og unge kan oplevelsen være voldsom og grænseoverskridende. Magtanvendelse skal derfor altid begrænses mest muligt.

Men hvordan håndterer man i praksis de tilspidsede konflikter, der ofte går forud for en magtanvendelse? Og hvad kan man gøre for at forebygge, at de tilspidsede situationer opstår?  

Det er fokus for et nyt projekt, som Socialstyrelsen nu vil sætte i værk i tæt samarbejde med aktører på anbringelsesområdet. Syv - ti åbne døgninstitutioner og opholdssteder, deres respektive driftsherrer og landsdækkende organisationer inviteres til at deltage i projektet, der vil have form af et partnerskab.

Inspiration fra voksenområdet

På det sociale voksenområde har man i de senere år udviklet metoder og tilgange til at forebygge og håndtere voldsomme episoder og magtanvendelser på botilbud.

Det nye partnerskabsprojekt skal bygge videre på de erfaringer, der er gjort på voksenområdet, og videreudvikle og kvalificere en indsats, der er målrettet anbringelsessteder. Det vil bl.a. ske med afsæt i deltagernes lokale praksis og med fokus på læring, udvikling og gensidig sparring mellem deltagerne.

Et centralt element i indsatsen vil være at øge trivslen for såvel anbragte børn og unge som for personalet.

Målgruppe og ansøgningsfrist

Målgruppen for initiativet er anbragte børn og unge med særligt fokus på børn og unge fra skolealderen (6-7 år) og op. Målgruppen omfatter også anbragte børn og unge med handicap, særligt dem, der på grund af deres handicap kan være impulsstyrede og opleve flere voldsomme situationer

Partnerskabet skal virke i perioden 2021-24.

Ansøgningsfristen for deltagelse i partnerskabet er mandag den 13. september kl. 12.

Læs mere om projektet og få adgang til ansøgningsmaterialet

Informationsmøde 18. august

Socialstyrelsen afholder den 18. august kl.  13 - 14 et virtuelt informationsmøde om projektet. Her fortæller vi nærmere om partnerskabet, den foreløbige model for indsatsen, hvad det kræver at være med, og hvad man selv kan forvente at få ud af det som deltager. 

Informationsmødet afholdes som et webinar over Zoom. Det er muligt at deltage via browser, selvom man ikke ellers anvender programmet. Der kan stilles skriftlige spørgsmål via chatfelt undervejs. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

Tilmelding til informationsmødet sker via NemTilmeld, hvor man også kan finde et foreløbigt program. Tilmeldingsfrist: 17. august kl. 12.

Tilmelding og foreløbigt program

Dagen før informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse og et mere detaljeret program. Programmet offentliggøres også på Socialstyrelsen.dk under omtalen af arrangementet i hjemmesidens kalender.

Det er gratis at deltage i mødet.

Senest opdateret 24-06-2021

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her