Vær med i nyt netværk om udsatte grønlændere i Danmark

20-05-2021

Vil du være med til at styrke samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund om udsatte grønlændere i Danmark? Så vær med i Socialstyrelsens nye netværk og del viden og erfaringer med andre aktører på området.

For at skabe virksomme indsatser til udsatte grønlændere i Danmark er det vigtigt, at kompetencer og viden fra kommuner og civilsamfundet bliver udnyttet bedst muligt.

Derfor inviterer Socialstyrelsen nu til et nyt netværk, hvor vi har brug for din viden og erfaring. Formålet er at udvikle ny viden om, hvordan kommuner og civilsamfund samarbejder bedst muligt om at tilbyde indsatser målrettet udsatte grønlændere i Danmark. Netværket skal bestå af aktører på tværs kommuner og civilsamfund.

Møderne i netværket vil give dig rig mulighed for at sparre med andre aktører om målgruppen og sociale indsatser til målgruppen. Socialstyrelsen sætter rammerne for de fælles drøftelser, men det er dig som medlem af netværket, der får mulighed for at diskutere, hvilke barrierer du oplever for at tilpasse indsatser til målgruppens behov, og hvad du mener er god praksis for det.

Din viden er vigtig

Med afsæt i drøftelserne samler og offentliggør Socialstyrelsen forslag til, hvordan sociale indsatser kan tilpasses, så de matcher behovene hos udsatte grønlændere i Danmark. Din viden og erfaring kan derfor bidrage til at lægge linjen for nye og nyttige indsatser på området.

Læs mere om netværkets formål, hvem der kan deltage og planlagte aktiviteter i netværket i kommissoriet for netværk om udsatte grønlændere i Danmark.

Kommissorium for netværk om udsatte grønlændere i Danmark 

Praktiske oplysninger

Netværket henvender sig primært til faglige ledere, koordinatorer og medarbejdere i kommuner og hos civilsamfundsaktører, der arbejder med socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Netværket om udsatte grønlændere vil, afhængigt af de gældende COVID-19-restriktioner, mødes virtuelt eller fysisk tre til fire gange i 2021, og netværkets arbejde afsluttes i 2021.

Vil du være med i netværket, skal du sende din anmodning via mail senest d. 2. juni 2021 til .

Anmodningen skal indeholde din stillingsbetegnelse, navnet på din organisation, en kort beskrivelse af din eller din organisations erfaring med at arbejde med målgruppen og en kort beskrivelse af din motivation for at deltage i netværket.

Ud fra anmodningerne udvælger Socialstyrelsen deltagerne i netværket. I udvælgelsen lægges der særlig vægt på kendskabet til målgruppen og kontakten til målgruppen.

Baggrund for netværket

Netværket er første del i et større initiativ om partnerskab om udsatte grønlændere i Danmark, som Folketinget har igangsat. Initiativet skal sikre bedst mulig brug af viden på tværs af kommuner og civilsamfund. Derudover skal netværket bidrage til, at der udvikles eller etableres tilbud, som er målrettet og tilpasset målgruppens særlige behov.

Til dette udmøntes 26 mio. kr. i 2022. Deltagelse i netværket er uafhængigt af denne ansøgningspulje. Det betyder, at alle kommende ansøgere til puljen søger på lige vilkår, uanset om de har deltaget i netværket eller ej. Hold øje med Socialstyrelsens nyhedsbrev for mere information om ansøgningspuljen.

Senest opdateret 20-05-2021

Kontakt

Nicklas Petersen Abild
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her