Udviklingshæmning og sundhedsfremme – nyt tema på Vidensportalen

26-05-2021

Mennesker med udviklingshæmning lever i gennemsnit kortere end den øvrige befolkning. Når man sammenligner med den øvrige befolkning, er middellevetiden 16,4 år kortere for mændene, og 14,4 år kortere for kvinderne. I Vidensportalens nye tema kan du læse om, hvordan man kan fremme sundheden for mennesker med udviklingshæmning.

Det skønnes, at ca. 50.000 mennesker har udviklingshæmning i Danmark. Mennesker med udviklingshæmning har ofte et dårligere helbred end den øvrige befolkning, og overdødeligheden for målgruppen er betydelig. Hvor mænd med udviklingshæmning i gennemsnit lever 16,4 år kortere end den øvrige befolkning, lever kvinder med udviklingshæmning i gennemsnit 14,4 år kortere.

Når mennesker med udviklingshæmning bliver syge, opdages det ofte sent eller slet ikke, bl.a. fordi det kan være svært for målgruppen at kommunikere smerter eller ændringer i helbredstilstanden. Derfor er mennesker med udviklingshæmning afhængige af, at omgivelserne reagerer på ændringer i adfærd og tilstand.

Vidensportalens nye tema handler om mennesker med udviklingshæmning, og hvordan deres fysiske sundhed kan fremmes. Temaet præsenterer bl.a. viden om årlige sundhedstjek og projektet Team Tvilling.

Læs mere om målgruppen her

Sundhedstjek

For at styrke sundheden hos mennesker med udviklingshæmning kan man tilbyde årlige sundhedstjek.

Årlige sundhedstjek er en faseopdelt samarbejdsproces mellem personen med udviklingshæmning, den faglige medarbejder og den praktiserende læge, der kan være med til at opspore og forebygge sygdomme.

Sundhedstjek kan tilbydes til personer, der modtager ydelser efter servicelovens §§ 85, 107, 108, og som har svært ved at kommunikere med omgivelserne om deres helbredstilstand.

Personalet på bo- eller dagtilbuddet spiller en særlig rolle i forhold til at motivere borgerne til at deltage i de årlige sundhedstjek og sikre, at både processen er forståelig og gennemsigtig for den enkelte.

Sundhedstjek er afprøvet i flere danske kommuner og implementeret i lande som Norge og England. Danske og internationale studier viser, at sundhedstjek er med til at fremme sundheden på både kort og langt sigt, bl.a. i forhold til forebyggelse af kræft og hjertekarsygdomme.

Læs artiklen om sundhedstjek her

Team Tvilling

I sports- og inklusionsprojektet Team Tvilling er ligeværdige relationer og fælleskaber i fokus. I projektet træner aktive løbere sammen med personer, der ikke kan bevæge sig af egen kraft, ved at skubbe deres kørestol, mens de selv løber. Formålet er at nedbryde fordomme og skabe fælleskaber på tværs af den almindelige idræt og handicapidrætten.

Team Tvilling har oprettet lokalafdelinger over hele landet, flere af dem i samarbejde med kommuner, og undersøgelser tyder på, at Team Tvilling skaber positive kropsoplevelser, ligeværdige relationer og forøget livskvalitet for handi-atleterne.

Læs artiklen om Team Tvilling her

Få et overblik over hele temaet på Vidensportalen

Senest opdateret 26-05-2021

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her