Udbud: VISO-ydelser på voksenområdet

19-08-2021

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet. Tilbudsfristen er 20. oktober 2021 kl. 12. Der holdes et virtuelt informationsmøde om udbudsprocessen 21. september 2021.

Som følge af udbudslovgivningen – og som tidligere annonceret – skal VISOs kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven.

Som VISO-leverandør skal man levere specialrådgivning og supplerende udredning inden for det specialiserede socialområde. Det forudsætter et højt vidensniveau om komplekse og svære vanskeligheder samt om den kontekst, som borgere befinder sig i. Borgerens vanskeligheder kan både være af fysisk og psykisk karakter, ligesom de kan være påvirket af sociokulturelle faktorer.

Den udbudte opgave

Denne udbudsrunde vedrører VISOs ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet. Desuden indeholder udbuddene option på køb af vidensydelser.

Der gennemføres i alt 11 udbud med 12 delaftaler om forskellige problemstillinger og funktionsnedsættelser.

Socialstyrelsen ønsker at indgå delkontrakt med flere leverandører på hver delaftale. Antallet af ønskede leverandører på den enkelte delaftale vil fremgå af udbudsmaterialet.

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er senest tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply fredag den 20. august 2021.

Tilbudsfristen er 20. oktober 2021 kl. 12.00. Kontraktperioden løber fra 1. maj 2022 til 30. april 2027.

Yderligere oplysninger om udbuddet

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om udbudsprocessen tirsdag den 21. september 2021 kl 10 - 11 via Zoom, hvor der informeres om udbudsprocessen, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om informationsmødet og tilmeld dig her

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest 17. september.

Er du forhindret i at deltage, kan du se en optagelse af informationsmødet i kommunikationsmodulet i det digitale udbudssystem.

 

Senest opdateret 19-08-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her