Udbud: Rammeaftaler om tolkning til personer med hørehandicap

06-07-2021

Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbyder rammeaftaler vedr. tolkning til personer med hørehandicap. Tolkeydelserne skal leveres på det sociale område, uddannelsesområdet samt potentielt andre myndigheders områder. Tilbudsfrist: 1. september 2021 kl. 12.00.

Tolkemyndigheden i Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbyder i fællesskab én hovedleverandøraftale samt et ubegrænset antal frivalgsleverandøraftaler vedrørende tolkning til personer med hørehandicap. 

Tolkemyndighedens nuværende rammeaftaler om henholdsvis fjerntolkning og fysisk tolkning udløber begge i 2021 og genudbydes derfor.

For at give tolkeleverandørerne bedre rammer til at sikre mere effektivitet, kvalitet og forsyningssikkerhed i opgaveløsningen udbydes rammeaftalerne af Tolkemyndigheden og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i fællesskab.

Den udbudte opgave

Der udbydes én hovedleverandøraftale samt et ubegrænset antal fritvalgsleverandøraftaler.
 
Tolkeydelserne skal primært leveres på det sociale område, samt uddannelsesområdet for så vidt angår de specialpædagogiske støtteordninger (SPS), men skal potentielt også leveres på andre myndigheders områder.

Der afholdes informationsmøde for potentielle tolkeleverandører mandag den 16. august kl. 10.00 – 12.00 via Zoom, hvor der informeres om udbuddet. Se mere om mødet i løbet af uge 27 på Tolkemyndighedens hjemmeside dntm.dk

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i et digitalt udbudssystem. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette.

Tilbudsfristen er den 1. september 2021 kl. 12.00.

Kontraktperioden løber fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2027.

Der skal søges via EU-Supplys digitale udbudssystem.

Læs mere om udbuddet og få adgang til at søge

Senest opdateret 06-07-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her