Tre gratis e-læringsforløb til socialpsykiatrien

06-01-2021

Arbejder du med voksne med psykiske vanskeligheder, har du måske interesse i Socialstyrelsens nye e-læringstilbud. Vi tilbyder nu tre forløb om hhv. recovery-orienteret rehabilitering, borgerens udvikling og progression samt uddannelse og beskæftigelse.

Er du leder eller medarbejder i socialpsykiatrien – og har du lyst til at få ny viden og inspiration til dit arbejde? Passer det dig fint, at det kan foregå fleksibelt via pc’en? Så kan Socialstyrelsen i samarbejde med COK tilbyde dig et eller flere e-læringsforløb uden omkostninger for dig eller din arbejdsplads.

Tre forskellige forløb

Der er mulighed for tre forskellige e-læringsforløb:

E-læringen kan bruges som kompetenceudvikling for den enkelte eller som led i den lokale vidensopbygning, evt. ved at danne udgangspunkt for læring og udvikling på personalemøder eller til faglige arrangementer.

De tre forløb er af varierende længde og opbygget af moduler. De tilbydes alle frem til november 2022.

Det samlede kursustilbud til socialpsykiatrien

E-læringsforløbene indgår i et større kursustilbud til socialpsykiatrien, som bl.a. rummer videnskurser. Et videnskursus varer en dag og giver en grundig introduktion til et aktuelt emne.

Der tilbydes også praksiskurser á 5 dages varighed. Et praksiskursus rekvireres af en kommune eller et socialpsykiatrisk tilbud og er altid lokalt tilpasset.

Der er desuden særlige kursusmuligheder til ledere.

På grund af den aktuelle covid-19-situation afholdes alle kurser online frem til april måned. Ligesom e-læringsforløbene er de gratis at deltage i. Der er allerede gjort gode erfaringer med formatet, og der tilbydes den samme faglige kvalitet som ved fysiske kurser.

Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien administreres af COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Se det samlede kursustilbud til socialpsykiatrien hos COK

Om kursustilbuddet

Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien.

Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering.

Læs om det samlede initiativ

Senest opdateret 06-01-2021

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her