Tilskudsmodtagere kan søge om projektændringer som følge af covid19-restriktioner

23-02-2021

Modtagere af tilskud fra Socialstyrelsen kan anmode om forlængelse af projektperioden eller andre projektændringer, hvis der opstår problemer pga. covid19-restriktioner. Anmodninger skal indsendes inden udløb af den eksisterende projektperiode.

Covid19-restriktioner kan medføre, at nogle modtagere af tilskud fra Socialstyrelsen har problemer med at afvikle de planlagte aktiviteter inden for projektperioden.

Som tilskudsmodtager kan man i givet fald anmode Socialstyrelsen om en ændring af projektet, fx en forlængelse af projektperioden eller ændringer af visse aktiviteter.

Socialstyrelsen imødekommer i så vid udstrækning som muligt anmodninger om projektændringer, der skyldes covid19-restiktionerne. Det er en forudsætning, at ændringerne kan rummes inden for tilskuddets formål, og at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

Der kan dog være særlige hensyn, som har betydning for, om ansøgningen kan godkendes. Det kan fx være tilfældet i metodeafprøvningsprojekter eller projekter med tilknyttet evaluering eller processtøtte.

Anmodning om projektændring skal indsendes til Socialstyrelsen inden udløb af den eksisterende projektperiode. For at sikre, at alle relevante oplysninger medtages i anmodningen, kan Socialstyrelsens skabeloner anvendes.

Skabelonerne kan hentes på denne side

Senest opdateret 23-02-2021

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her