Tilfredsheden med Socialstyrelsens tilskudsforvaltning er steget

04-03-2021

Ny brugerundersøgelse fra VIVE viser, at tilfredsheden med Socialstyrelsens tilskudsforvaltning samlet set er steget hos styrelsens tilskudsmodtagere.

VIVE har undersøgt brugertilfredsheden blandt styrelsens tilskudsmodtagere for Socialstyrelsen. Nu foreligger rapporten, der bygger på spørgeskemaundersøgelser i 2018 og 2020.

Socialstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen udtaler:

”Frivillige foreninger, kommuner og andre, som modtager tilskud fra Socialstyrelsen, er centrale samarbejdspartnere for os. Det er vigtigt, at de oplever, at kontakten med Socialstyrelsen er imødekommende, og at vi kommunikerer klart og forståeligt. Socialstyrelsen har de seneste år arbejdet med at modernisere tilskudsforvaltningen, og derfor er jeg glad for at se, at tilfredsheden blandt vores tilskudsmodtagere generelt er steget. Undersøgelsen peger dog også på steder, hvor vi kan blive endnu bedre. Det arbejder vi løbende på, og vi vil gennemføre en ny tilfredsundersøgelse igen om nogle år.”

Kort om undersøgelsen

Rapporten består af en baselineundersøgelse gennemført i 2018 og en opfølgende undersøgelse gennemført i 2020.

Undersøgelsens resultat viser, at den samlede tilfredshed med Socialstyrelsens tilskudsforvaltning i 2020 var 6,7, målt på en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds). Det udgør en stigning fra 6,3 i 2018.

Rapporten viser derudover, at tilskudsmodtagerne i høj grad giver udtryk for, at tilskudsbrevet er forståeligt og fagligt velbegrundet, samt at det tilgængelige informationsmateriale er relevant, og at ansøgningspuljernes formål eller sociale problem er tydeligt.

Rapporten viser ligeledes, hvilken baggrund Socialstyrelsens tilskudsmodtagere har, hvordan tilskudsmodtagerne har været i kontakt med Socialstyrelsens tilskudsforvaltning, og hvad de synes om den vejledning, de har fået.

Læs hele undersøgelsen her

Senest opdateret 04-03-2021

Kontakt

Thea Birkelund Nielsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her