Tidlig opsporing af småbørn i risiko for mistrivsel

10-08-2021

Kom til temamøde 7. oktober 2021 om tidlig opsporing af spæd- og småbørn, som er i risiko for mistrivsel. Vi sætter fokus på symptomerne hos de mindste børn og håndtering af de dilemmaer, som fagprofessionelle kan opleve.

Mistrivsel i den tidlige barndom kan have store konsekvenser for barnets udvikling. Tidlig opsporing kan være afgørende for, at barnet og familien hurtigt får den nødvendige hjælp, som kan bringe barnet tilbage i trivsel.

Socialstyrelsens tilbyder to gange i efteråret et temamøde om spæd- og småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling og de tidlige symptomer på mistrivsel, som fagprofessionelle skal være opmærksomme på. Du kan også få inspiration til, hvordan man via styrket faglig refleksion og tværgående samarbejde kan håndtere de dilemmaer, som mange fagprofessionelle oplever, når de finder tegn på mistrivsel hos det lille barn.

Det kan du opleve på temamødet

På temamødet vil Socialstyrelsen indledningsvis rammesætte dagens fokus på opsporing af mistrivsel hos spæd- og småbørn.

Herudover byder programmet på følgende oplæg i plenum:

  • Mette Skovgaard Væver, professor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet, vil præsentere aktuel viden om det lille barns tilknytning og socioemotionelle udvikling og de tegn på mistrivsel, barnet kan udvise. I oplægget kan du også høre om den forskningsbaserede screeningsmetode ADBB (Alarm Distress BaBy Scale), der bl.a. kan bidrage til at kvalificere en faglig bekymring og fremme dialogen med forældrene.

  • Karen Stougaard, lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, vil fortælle om erfaringerne fra et udviklingsarbejde, hvor håndteringen af underretninger blev styrket gennem refleksion og systematisk håndtering af de dilemmaer, som kan opstå for fagpersonerne tæt på barnet og familien.

Efter en let frokost kan du vælge mellem to workshops, hvor du kan høre om forskellige kommuners praksis og erfaringer med opsporing af mistrivsel hos spæd- og småbørn.

Det endelige program for begge møder kommer snarest på Socialstyrelsen.dk.

Praktiske oplysninger

Temamødet er henvendt til fx områdeledere, faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud, teamledere fra myndighedsområdet samt faglige medarbejdere inden for et specifikt område, som fx ledere af PPR, ledere af fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter.
Det kan evt. også være relevant for chefer fra dagtilbudsområdet.

Temamødet afholdes i København den 7. oktober 2021.

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne blandt de tilmeldte kommuner og organisationer for at sikre en bred repræsentation.

Tilmeld dig temamødet i København den 7. oktober

Der var tidligere annonceret to temamøder. Nyheden er opdateret 9. september 2021, idet det ene møde er aflyst. Red. 

                                                  

Senest opdateret 10-09-2021

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her