Ti pejlemærker for kvalitet i bostøtten

03-06-2021

Hvordan arbejder man recovery-orienteret i samarbejdet med borgeren? Hvordan samarbejder borger og medarbejder om eksempelvis borgerens trivsel, sundhed og deltagelse i lokalsamfundets fællesskaber? Det sættes der fokus på i en ny udgivelse med ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten til mennesker med psykiske vanskeligheder.

I 2018 modtog mere end 25.000 mennesker med psykiske vanskeligheder socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, også kaldet bostøtte.

Det er mennesker med meget forskellige udfordringer og støttebehov. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp til at kunne fungere i egen bolig og til at skabe sig en meningsfuld og tilfredsstillende hverdag med de relationer og det indhold, som den enkelte drømmer om.

Recovery i bostøtten

De senere år har der både i praksis og i forskningen været fokus på at skabe viden om, hvordan socialpsykiatrien bedst kan understøtte menneskers mulighed for at komme sig og leve et tilfredsstillende liv.

Det betyder, at der i dag findes en bred vifte af recovery-orienterede praksisser rundt om i landets kommuner, og at mange arbejder med tilgange og metoder med dokumenteret effekt. Der er imidlertid fortsat brug for at opbygge viden. Og der er brug for, at den viden, der allerede findes, i højere grad bliver brugt.

Socialstyrelsens nye udgivelse, Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten bygger på den bedste viden, der findes på området lige nu, og har til formål at give konkrete og praksisnære anbefalinger til og eksempler på en recovery-orienteret praksis i bostøtten.

Ti konkrete pejlemærker

Pejlemærkerne kan bruges af medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien som inspiration både i det daglige samarbejde mellem borger og bostøtte og i arbejdet med udviklingen af områdets strategier, visioner og mål.  

Konkret beskrives ti faglige pejlemærker for indsatsen:  

  1. Et recovery-orienteret samarbejde
  2. En fælles faglig retning
  3. Trivsel, mestring og håndtering af akutte psykiske kriser
  4. Et sundt liv for borgeren
  5. Borgerens netværk
  6. Lokalsamfundets fællesskaber og aktiviteter
  7. Uddannelse og beskæftigelse
  8. En tryg opstart og afslutning af bostøtte
  9. Fleksibilitet i indsatsen
  10. Helhed og sammenhæng i borgerens forløb.

Udgivelsen om pejlemærkerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter SUS med vigtige input fra en række brugerorganisationer, faglige organisationer og kommuner.

Pejlemærkernes vidensgrundlag

Sammen med pejlemærkerne udgives Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig.

Kortlægningen er udarbejdet af VIVE med Socialt Udviklingscenter SUS for Socialstyrelsen.

Kortlægningen udgør sammen med litteraturstudiet Kvalitet i bostøtte. Et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte til mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig en væsentlig del af vidensgrundlaget for de faglige pejlemærker. Litteraturstudiet er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

Hent Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten her (pdf)

Hent Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten her (pdf)

Del af større initiativ

De faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten er udarbejdet som led i et større initiativ, der skal understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Initiativet rummer seks delinitiativer, der alle tager afsæt i en recovery-orienteret tilgang.

Læs mere om initiativet her

Senest opdateret 03-06-2021

Kontakt

Tanja Holm Strømkjær
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her