Temamøde: Uddannelse og beskæftigelse som led i borgerens recovery-proces

11-05-2021

Uddannelse og beskæftigelse kan være vigtige elementer i at skabe en meningsfuld hverdag for mennesker med psykiske vanskeligheder. Vær med til virtuelt temamøde den 8. juni 2021, når Socialstyrelsen sætter fokus uddannelse og beskæftigelse for borgere, der er i kontakt med socialpsykiatrien.

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder står udenfor arbejdsmarkedet, men drømmer om en meningsfuld hverdag, hvor der er noget at stå op til og bidrage med til fællesskabet. 

At være i uddannelse eller beskæftigelse kan give den enkelte oplevelsen af at være produktiv og nyttig, og styrke troen på sig selv og sit værd, som er væsentligt for at kunne komme sig. At være en del af et uddannelsesmiljø eller en arbejdsplads gør det også muligt at skabe nye relationer og styrke sit sociale netværk.

Men hvordan kan man som led i en socialpsykiatrisk indsats støtte borgere med psykiske vanskeligheder i at komme i uddannelse eller job?

Det sætter Socialstyrelsen nu fokus på ved et temamøde.

Det kan du opleve på temamødet

På temamødet kan du høre om, hvordan man kan arbejde med at motivere og støtte borgere til at komme i uddannelse og beskæftigelse. Hvilke forskellige tilbud der er, og hvad det betyder at have meningsfulde aktiviteter i hverdagen set med borgerens, medarbejderens og ledelsens øjne.

Inge Bonfils, docent ved Københavns Professionshøjskole indleder temamødet med et fagligt oplæg om uddannelse og beskæftigelse som led i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Derefter følger et oplæg med en borgervinkel på det at bruge uddannelse og beskæftigelse til at blive inkluderet i samfundet via metoden IPS (Individual Placement and Support).

Herefter præsenteres erfaringer med at anvende metoden CTI (Critical Time Intervention) i overgangen til og fastholdelse i job. En metode, som også vil kunne anvendes ved overgangen til uddannelse. Derudover deler et socialpsykiatrisk botilbud deres erfaringer med brugen af meningsfulde aktiviteter som brobygning til job.  

Afslutningsvist præsenterer Socialstyrelsen aktuelle udviklingsforløb, som tager afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, hvor der tages afsæt i borgerens håb, ønsker og drømme.

Du kan også høre, hvordan socialpsykiatriske tilbud kan søge om et sådan udviklingsforløb. Næste ansøgningsfrist for et sådan udviklingsforløb er den 11. juni 2021, men der åbnes for nye ansøgninger igen medio 2021.  

Læs mere om Socialstyrelsens udviklingsforløb 

Undervejs vil I som deltagere på temamødet blive aktivt involveret i forhold til at reflektere over dagens oplæg.

Praktiske oplysninger

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder.

Temamødet afholdes virtuelt den 8. juni 2021 kl. 8.30 – 11.30 via Zoom. Du får tilsendt et link til deltagelsen to dage før.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfristen er den 4. juni 2021.

Tilmeld dig på Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

 

Senest opdateret 11-05-2021

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her