Temamøde: Socialpsykiatri og civilsamfund

20-09-2021

Alle har brug for at indgå i fællesskaber – fx i lokalsamfundet og i foreningslivet. Vær med til online temamøde den 27. oktober 2021, når Socialstyrelsen sætter fokus på, hvordan socialpsykiatrien kan bygge bro til civilsamfund, frivillige og peers som led i borgerens recovery-proces.

At kunne deltage i eksempelvis fritidsaktiviteter, foreningsliv og kulturliv har stor betydning for mange af os. Vi har brug for at være  i sociale sammenhænge og få inspiration fra både oplevelser og andre mennesker.

Lever man med psykiske vanskeligheder, kan det at have en meningsfuld hverdag udenfor hjemmet medvirke til, at man kommer sig eller lever et godt liv med de udfordringer, man har. 

Men hvordan kan man som fagprofessionel hjælpe den enkelte med at bygge bro til nye sammenhænge og blive en aktiv del af lokalsamfundet og civilsamfundet? Det er omdrejningspunktet for et virtuelt temamøde, som Socialstyrelsen afholder i oktober.     

Det kan du opleve på temamødet

På temamødet kan du få inspiration til, hvordan I kan arbejde med at understøtte en god brobygning til civilsamfundet, frivillige og peers som led i borgerens recovery-proces. 

Anja Kammacher, adjunkt fra Københavns Professionshøjskole, holder et fagligt oplæg om civilsamfundet, og hvordan det kan spille sammen med en recovery-orienteret og rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien. Derefter præsenterer en borger et brugerperspektiv på civilsamfundets potentialer.

Herefter præsenteres praksiseksempler til at arbejde med brobygning til civilsamfundet, og der formidles erfaringer med at gøre brug af frivillige peers til at støtte borgeren i at bygge bro til hverdagslivet.  

På temamødet kan du også høre om de udviklingsforløb, som Socialstyrelsen aktuelt tilbyder til socialpsykiatriske tilbud. Forløbene kan både have fokus på brobygning til civilsamfundet og andre temaer.

Læs mere om udviklingsforløbet til at styrke kvaliteten i indsatsen

Praktiske oplysninger

Temamødet er gratis og henvender sig til ledere, fagprofessionelle og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder. Deltagere fra frivillige organisationer er også meget velkomne.

Temamødet afholdes online via Zoom den 27. oktober 2021 kl. 8.30 – 11.30.

Tilmeldingen foregår via Socialt Udviklingscenter SUS' hjemmeside, hvor du også kan se et detaljeret program. Tilmeldingsfristen er den 22. oktober 2021:

Tilmeld dig temamødet om samarbejdet med civilsamfundet

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her