Temamøde: Sæt fokus på kvalitet i bostøtten

15-09-2021

Socialstyrelsen tilbyder i oktober og november tre gratis virtuelle temamøder om kvalitet i bostøtten. Vær med og hør, hvordan du som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien via den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang kan hjælpe flere borgere til at komme sig.

Vi ved, at mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig. Men muligheden for at komme sig afhænger blandt andet af den støtte, de får. Derfor er kvaliteten af bostøtten vigtig.

Socialstyrelsen udgav i juni ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten, som ledere og medarbejdere i bostøtten kan lade sig inspirere af, når de arbejder med at udvikle kvaliteten i bostøtten. Nu tilbydes en række temamøder, hvor der gives yderligere inspiration til dette arbejde.

Det sker på dagen

På temamøderne præsenteres de ti faglige pejlemærker, herunder det faglige fundament, som er recovery-orienteret rehabilitering.

Derefter sættes der fokus på, hvordan man i bostøtten kan arbejde med trivsel, mestring og mental sundhed ved at bruge indsatsen ABC for mental sundhed.

Undervejs vil I blive inviteret til at reflektere over og stille spørgsmål til dagens oplæg.

Se programmet for temamødet her (pdf)

De faglige pejlemærker bygger på den aktuelt bedste viden og beskriver, hvad man skal have fokus på, når man skal styrke kvaliteten i bostøtten.

Pejlemærkerne giver praksisnære eksempler på, hvad der er god kvalitet i bostøtte-indsatsen og præsenterer konkrete anbefalinger til, hvordan man blandt andet kan støtte borgeren i at fremme egen sundhed, hvordan man kan motivere til uddannelse og beskæftigelse, og hvordan man kan samarbejde med civilsamfundet.

Hent de ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten (pdf)

Praktiske oplysninger

Temamøderne er gratis og af tre timers varighed. De har samme indhold, men tilbydes på tre forskellige dage, så flest muligt kan deltage.

Temamøderne henvender sig særligt til ledere og medarbejdere i bostøtten, men kan også inspirere andre dele af socialpsykiatrien, borgere og pårørende samt undervisere på relevante uddannelsesinstitutioner.

Temamødet arrangeres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, hvor tilmeldingen også foregår.

Temamødet afholdes over Zoom og tilbydes på tre forskellige dage. Du kan se datoerne nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig:   

Tilmelding til 4. oktober 2021 kl. 8.30 – 11.30

Tilmelding til 3. november 2021 kl. 12.30 – 15.30

Tilmelding til 25. november 2021 kl. 8.30 – 11.30

Der er tilmeldingsfrist en uge før hvert temamøde.

Det er gratis at deltage.

Du får tilsendt et link til deltagelsen, dagen før temamødet afholdes.

Se vores introfilm om pejlemærkerne for kvalitet i bostøtten:

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 16-09-2021

Kontakt

Josefine Linderod Bølge
Fuldmægtig

Få hjælp til udvikling

I kan nu søge om et udviklingsforløb, der tager afsæt i en recovery-orienteret tilgang og anvender de ti faglige pejlemærker.

Frist: 1. oktober 2021

 

Læs om udviklingsforløbene

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her