Temamøde om recovery-fortællinger

11-02-2021

Recovery-fortællinger kan give et nyt indblik i både borgernes og medarbejdernes oplevelser. Vær med til virtuelt temamøde den 16. marts 2021, når vi sætter fokus på recovery-fortællinger som et redskab i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere på socialpsykiatriske tilbud.

Socialstyrelsen har iværksat en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien, og tilbyder aktuelt målrettede rådgivnings- og udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Forløbet bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, hvor der systematisk tages afsæt i borgerens håb, ønsker og drømme.

Recovery-fortællinger er ét af de redskaber, der kan anvendes i indsatsen. Hvordan og hvorfor, sætter vi nu fokus på ved et temamøde, hvor vi skal høre om både begrebet og forskellige erfaringer fra praksis.    

Om recovery-fortællinger

I en recovery-fortælling kan både borgere og medarbejdere få mulighed for at fortælle om deres oplevelse af et recovery-forløb og de personer, der har været en del af processen. Fortællingen kan medvirke til at skabe større mening og sammenhæng, og give borgeren og hans eller hendes netværk en bedre forståelse og accept af livet på vejen mod at komme sig.

Samtidig får medarbejderne ny indsigt i borgerens oplevelse af kvaliteten af det socialpsykiatriske arbejde og det, der enten kan fremme eller bremse recovery-processen. Recovery-fortællingen kan dermed også være en kilde til at styrke borgerens og medarbejdernes samarbejde om indsatsen.

Det kan du opleve på temamødet

På temamødet vil Socialstyrelsen indledningsvist byde velkommen og rammesætte dagen. Temamødets fokus vil være recovery-fortællinger og brugen af fortællinger til at understøtte recovery.

Bettina Myggen Jensen, lektor ved Københavns Professionshøjskole, indleder med et fagligt oplæg om recovery-fortællinger med udgangspunkt i en narrativ tilgang. Derefter interviewer Bettina Myggen Jensen to undervisere fra Skolen for Recovery i Ballerup om deres erfaringer med brugen af recovery-fortællinger.

Herefter præsenterer Socialstyrelsen recovery-fortællinger som et af redskaberne i styrelsens rådgivnings- og udviklingsforløb, og hvordan man som socialpsykiatrisk tilbud kan søge et sådant forløb. Afslutningsvist fortæller botilbuddet Skibbyhøj om deres erfaringer med at anvende fortællinger i et udviklingsforløb og om muligheder for at arbejde videre med emnet.

I vil som deltagere på temamødet aktivt blive involveret i forhold til at reflektere over og drøfte, hvordan I bruger og kan bruge fortællinger i jeres praksis, både som borger, medarbejder og ledelse. 

Praktiske oplysninger

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder, som gerne vil have et større indblik i recovery-fortællinger.

Temamødet afholdes virtuelt den 16. marts 2021 kl. 08.30 – 11.30. Mødet afvikles via Zoom. Du får tilsendt et link til deltagelsen to dage før.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfristen er den 11. marts 2021.

Tilmelding via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside, hvor du også kan se programmet i sin helhed:

Program og tilmelding til temamødet 16. marts

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Kontakt

Har du spørgsmål til temamødet, så kontakt Karin Toft-Christensen i SUS,

 

 

Senest opdateret 11-02-2021

Udvikling og rådgivning

Socialstyrelsen tilbyder aktuelt udviklings- og rådgivningsforløb til botilbud.

Der tages afsæt i en recovery-orienteret tilgang.

Ansøgningsfrist: 12. marts.

Sådan får I et forløb

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her