Temamøde: Inddragelse af det lille barns perspektiv i forbindelse med opsporing

03-11-2021

Socialstyrelsen inviterer til temamøde den 7. december om tidlig opsporing af mistrivsel hos 0-6 årige børn i sundhedsplejen og dagtilbud. Denne gang sætter vi fokus på barnets perspektiv: Hvordan varetager vi bedst det lille barns perspektiv i arbejdet med at udrede en bekymring for barnets trivsel og måske foretage en underretning?

Mistrivsel i de første leveår kan have store konsekvenser for barnets udvikling. Det kan derfor være afgørende med en tidlig opsporing, så barnet og familien hurtigt kan få den nødvendige hjælp, der kan bringe barnet tilbage i trivsel.

Det er altid væsentligt at inddrage barnets eget perspektiv, når der er bekymring for et barns trivsel og udvikling. Men hvordan gør man, når det drejer sig om opsporing af mistrivsel hos mindre og helt små børn? 

Det er omdrejningspunktet for et temamøde den 7. december, som Socialstyrelsen nu tilbyder til relevante ledere og fagmedarbejdere.

Det kan du opleve på temamødet

På temamødet vil Socialstyrelsen indledningsvis rammesætte inddragelse af barnets perspektiv i forbindelse med opsporing af mistrivsel, herunder også underretninger.

Herudover byder programmet på følgende oplæg:

  • Lektor, ph.d. Kirsten Elisa Petersen, Aarhus Universitet, er leder af forskningsprogrammet Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten. Oplægget præsenterer aktuel viden om tidlig indsats, opsporing og underretninger i dagtilbud og har bl.a. fokus på, hvordan forskellige tilgange til feltet kan være i spil i den pædagogiske praksis.
  • Selvstændig konsulent, ph.d. Birgitte Schjær Jensen præsenterer viden fra forskningsfeltet om inddragelse af børn og unge i udsatte positioner. Oplægget giver input til, hvordan man kan arbejde ud fra en overordnet metodisk tilgang til børneinddragelse, herunder hvordan børnesynet også har afgørende betydning for, at det lille barns perspektiv kommer frem i faglige sammenhænge i tidlige indsatser.

Efter en let frokost vil der være workshops, hvor man kan høre om erfaringer fra den kommunale praksis om et styrket fokus på barnets perspektiv i opsporingen af mistrivsel hos spæd- og småbørn.

Det endelige program kommer snarest på Socialstyrelsen.dk.

Praktiske oplysninger

Temamødet henvender sig til fx områdeledere, faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud, teamledere fra myndighedsområdet samt faglige medarbejdere inden for et specifikt område, som fx ledere af PPR, ledere af fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter.
Det kan evt. også være relevant for chefer fra dagtilbudsområdet.

Temamødet afholdes i Aalborg tirsdag den 7. december 2021.

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne blandt de tilmeldte kommuner og organisationer.

Tilmeldingsfristen er den 2. december 2021.

Tilmeld dig temamødet om inddragelse og opsporing

Senest opdateret 03-11-2021

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her