Syv principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien

20-01-2021

Recovery-tilgangen udbredes i disse år i socialpsykiatrien. Det stiller særlige krav til den faglige ledelse i forhold til at sætte rammer og retning. Få inspiration til dette arbejde i en ny publikation, der beskriver syv principper for en recovery-orienteret rehabiliterende indsats.

Mennesker med psykiske vanskeligheder kan i kortere eller længere perioder af deres liv have behov for støtte i socialpsykiatrien. Heldigvis ved vi, at mange kan komme sig eller få gode og meningsfulde liv, selvom de måske vedbliver at have symptomer.

I den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang er udgangspunktet for en vellykket indsats, at der tages afsæt i borgerens egne ønsker, håb og drømme. Dermed er målet for indsatsen - og dermed også tilbuddets kerneopgave - den enkeltes personlige recovery.

Mange i socialpsykiatrien er inspireret af denne måde at arbejde på. Tilgangen stiller imidlertid særlige krav til den faglige ledelse, der har ansvaret for at sætte en tydelig retning for tilbuddet og sikre rammerne for samarbejdet med borgeren.

Socialstyrelsen udgiver derfor nu et hæfte, der præsenterer syv principper for faglig ledelse af en recovery-orienteret praksis i socialpsykiatrien.

Syv principper for faglig ledelse

Hvert princip angiver en retning for den faglige ledelse, men skaber også mulighed for forskellige prioriteringer, afhængigt af de konkrete forhold på det enkelte tilbud.

De syv principper er:

  • Samarbejde med borgeren
  • Tydelig faglig retning
  • Nærværende ledelse
  • Faglig refleksion
  • Ledelsesinformation som fagligt værktøj
  • Samarbejde om recovery
  • Recovery-orienterede kompetencer.

I pjecen præsenteres konkrete bud på, hvordan den faglige ledelse kan arbejde med udgangspunkt i principperne, ligesom der gives eksempler på de dilemmaer og faldgruber, som knytter sig til arbejdet med hvert princip.

Sådan kan du bruge pjecen

Principperne er udviklet til tilbudsledere og afdelingsledere og kan bruges bredt i arbejdet med at udvikle den faglige ledelse, fx internt i den samlede ledelsesgruppe. Principperne kan også bruges i samarbejdet mellem tilbudsleder og den strategiske ledelse, og i dialogen med de medarbejdere, der i det daglige samarbejder med borgerne.

De vil desuden kunne anvendes som redskab i den individuelle refleksion over egen ledelse og personligt ledelsesgrundlag.

Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Implement på baggrund af et litteraturstudie, interviews, input fra to ledernetværk og bidrag fra en arbejdsgruppe med særlig viden på området.

Hent pjecen om faglig ledelse i socialpsykiatrien

Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Hæftet er udarbejdet under delinitiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’, der er en del af det samlede initiativ’ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ under satspuljen 2019-2022

Læs mere om det samlede initiativ her

Senest opdateret 07-02-2021

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her