Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

01-05-2021

Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal imødekomme de stigende behov på området. Det skal ske gennem understøttelse af et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Satspuljeintiativet 'Styrket kvalitet i socialpsykiatrien' skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien gennem seks delinitiativer.

Baggrunden er det øgede pres på området, der præges af både voksende målgrupper, et stigende aktivitetsniveau og flere borgere med komplekse støttebehov.

Det fælles afsæt for alle seks delinitiativer er at samle den aktuelt bedste viden, der findes på socialpsykiatriområdet, og gøre denne viden tilgængelig. Den overordnede tilgang er recovery-orienteret og har fokus på rehabilitering. 

Læs mere om det samlede initiativ

Initiativet er en del af den samlede handlingsplan, ’Vi løfter i fællesskab’, for psykiatrien frem mod 2025. Planen er bl.a. tilgængelig på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside:

Se handlingsplanen 'Vi løfter i fællesskab' på sum.dk


Senest opdateret 01-05-2021

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her