Styrk sammenhængskraften på børne- og ungeområdet med rådgivningsforløb

18-08-2021

Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivning til kommuner, der vil styrke sammenhængskraften på tværs af det almene og specialiserede børne- og ungeområde gennem et strategisk arbejde med tidlig forebyggende indsats. Rådgivningen tilbydes året ud efter et først-til-mølle princip.

Nu tilbyder Socialstyrelsen strategisk rådgivning og sparring til chefer, ledere og udviklingskonsulenter fra det almene og specialiserede børne- og ungeområde. Rådgivningen tager udgangspunkt i centrale faglige temaer for arbejdet med den tidlige forebyggende indsats.

Forløbet kan være med til at afdække den nuværende praksis i jeres kommune. Derudover kan det hjælpe til at udstikke en fælles retning for den sammenhængende børne- og ungepolitik, så der bliver skabt en koordineret og helhedsorienteret praksis på tværs af fagområder og sektorer. Det er til gavn for både børn, unge og familier. 

Rådgivningen vil samtidig imødekomme jeres arbejde med udvikling af den tidlige forebyggende praksis og understøtte et forberedende arbejde til implementeringen af initiativer i reformen Børnene Først, som blev vedtaget tidligere i år.  

Udbytte af rådgivningen

Gennem sparring og udviklingsaktiviteter målrettet jeres behov, bliver I som kommune endnu skarpere på jeres praksis i den tidlige forebyggende indsats for børn og unge.

Rådgivningen kan bidrage til, at I får blik for udviklingspotentialer i jeres praksis på baggrund af aktuelt bedste viden inden for følgende centrale faglige tematikker:

  • Tidlig opsporing og reaktion
  • Tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften
  • Tæt kontakt og hyppig opfølgning i indsatser    

Afhængigt af behovet i jeres kommune kan Socialstyrelsen både bidrage med processtøtte til at skabe overblik og kvalificere planlagte eller igangværende forandringsprocesser samt understøtte den videre udvikling.

Rådgivningen kan også komme omkring anvendelse af data og nøgletal, tværgående økonomistyring og investering samt sammenhængende styringskæde og forankring i praksis med blik for samarbejde med civilsamfund og øvrige sektorer.

Praktiske oplysninger

Rådgivningstilbuddet er målrettet det strategiske niveau i en kommune og henvender sig bredt til chefer, ledere og udviklingskonsulenter på børne-og ungeområdet. Nøglemedarbejdere involveres og deltager efter behov og relevans.

Omfanget af rådgivningen er én til tre udviklingsaktiviteter i efteråret/vinteren 2021. Forløbet tilrettelægges efter jeres konkrete ønsker og kan fx arrangeres som sparringsmøder, workshops, udviklingsdage eller lignende.

Rådgivningen er gratis for de deltagende kommuner.

Henvendelse skal ske på telefon eller via mail senest den 15. september 2021 for en uforpligtende samtale om behov og ønsker. Vi hjælper jer gerne med at afklare, om rådgivningstilbuddet er relevant for jer.

Henvendelser vil blive behandlet løbende efter først-til-mølle-princippet. Der er mulighed for opstart af rådgivning umiddelbart efter henvendelse.

Læs mere om rådgivningsforløbet

Senest opdateret 18-08-2021

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent

"Med rådgivningsforløbet som ramme fik vi prioriteret tid til at bevæge os op i helikopterperspektiv og se på vores praksis, tilbudsvifte og organisation. Det hjalp os med at få øje på både vores styrker, og hvor der var behov for udvikling."

Iben Hansen, Børn og Familiechef, Aabenraa Kommune