Styrk sagsbehandlingen i børnesager

15-04-2021

Vil I gerne udvikle jeres sagsbehandling for børn og unge? Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer og potentialer. Ansøgningsfrist: 1. juni 2021.

En sagsbehandling af høj kvalitet er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte. Vil I udvikle jeres sagsbehandling, kan I nu søge om et forløb med Task Forcen på børne- og ungeområdet. Vi har allerede samarbejdet med 28 kommuner om et analyse- og udviklingsforløb og tilbyder nu igen hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, viden og sparring.

Hvad sker der i et forløb med Task Forcen?

I et Task Force-forløb er der fokus på, hvordan I som kommune kan styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en hverdagspraksis, der gælder på det samlede myndighedsområde.

Som en del af forløbet gennemfører Task Forcen en grundig analyse af kommunens praksis på sagsbehandlingsområdet for udsatte børn og unge. Analysen baseres bl.a. på en gennemgang af udvalgte sager og interviews med myndighedssagsbehandlere, ledere og samarbejdsparter. Der er fokus på både styrker og udfordringer.

På baggrund af analysen understøtter Task Forcen kommunen i at udarbejde en udviklingsplan for sagsbehandlingsområdet for det kommende år. Undervejs i udviklingsforløbet tilbydes skræddersyet kompetenceudvikling, rådgivning og vejledning, så I som kommune får konkret støtte og redskaber til at arbejde målrettet med at indarbejde de nye tiltag og rutiner. Sammen vil vi også følge jeres kommunes udvikling og progression på sagsniveau.

Det samlede forløb varer knap to år og er gratis for kommunen at deltage i. 

Hvad er jeres udbytte?

Et Task Force-forløb bidrager til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og understøtter en helhedsorienteret og systematisk praksis. Kommuner, der tidligere har deltaget i et forløb, oplever blandt andet disse forbedringer:  

  • Fokuserede børnefaglige undersøgelser
  • Børn og forældres perspektiv inddrages i øget grad
  • Øget inddragelse af netværket omkring barnet
  • Præcise og målbare mål i handleplaner
  • Kvalificering af arbejdsgange for sagsbehandlingen
  • Kvalificering og læringsorienteret brug af ledelsestilsyn
  • Højere grad af ensartethed i sagsbehandlingen
  • Kompetenceudvikling af både rådgivere og ledere

Ansøgningsfrist og opstart

Vi åbner nu for en ny ansøgningsrunde for kommuner, der ønsker et Task Force-forløb. Der er opstart i september eller november 2021. Ansøgningsfristen er 1. juni 2021 uanset, hvornår forløbet indledes.

Læs mere om indholdet af forløbet

Find ansøgningsmaterilaet her

Om Task Forcen

”Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge” er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Task Forcen blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og har fokus på at styrke den kommunale sagsbehandling gennem analyse, rådgivning og kompetenceudvikling.

Et forløb med Task Forcen tager afsæt i fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen. Pejlemærkerne indebærer faglig udredning, valg af indsats, opfølgning og inddragelse. De er beskrevet overordnet i Socialstyrelsens håndbog om sagsbehandling:

Hent håndbogen: ”Kvalitet i sagsbehandlingen”

Senest opdateret 15-04-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her