Styrk den faglige ledelse af efterværn

18-11-2021

Socialstyrelsen tilbyder tredje runde af målrettede og lokalt tilpassede rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke den faglige og strategiske ledelse af efterværn til unge. Ansøgningsfristen er den 15. december 2021 kl. 12.00.

Mange unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller haft en fast kontaktperson, har fortsat behov for hjælp for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år, og deres hidtidige støtte ophører.

Efterværnsområdet kan imidlertid opleves som udfordrende at håndtere:  Lovgivningen kan være svær at omsætte, samtidig med at de unges problematikker kan være både sammensatte og omfattende.

Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivning til kommuner, der vil styrke den faglige og strategiske ledelse af deres efterværnsindsats. Der kan aktuelt søges om forløb med opstart medio januar 2022. 

Skræddersyet forløb

Formålet med rådgivningsforløbet er at understøtte, at kommunens unge modtager en indsats af høj kvalitet lige fra vurderingen af, om den enkelte er i målgruppen for efterværn, over sagsbehandling og handleplan til igangsættelse og gennemførelse af indsatsen.

Rådgivningen kan bl.a. have fokus på, hvordan ledelsen hos hhv. myndighed og udfører kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med efterværn. Et andet vigtigt element i rådgivningen kan være, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem anbringelsen og overgangen til voksenområdet.

Rådgivningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet vil bestå af en minianalyse, faglige udviklingsaktiviteter og opfølgning. Som led i forløbet inddrages samarbejdet med anbringelsesstederne og aktører fra den kommunale ungeindsats (KUI).

Udbytte af forløbet

Kommunerne kan forvente:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. efterværn
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke såvel myndighedsarbejdet som indsatserne
  • Fokus på, hvordan faglig og strategisk ledelse kan understøtte en god faglig praksis på området
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder målgruppevurderinger og tværfagligt samarbejde vedr. efterværn.

Praktiske oplysninger

Rådgivningsforløbet er gratis for kommuner at deltage i og vil bestå af to til fire rådgivningsdage over en periode på seks til tolv måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2021.

Der tilbydes to til tre rådgivningsforløb med opstart medio januar 2022.

Find ansøgningsvejledning og -skema

Senest opdateret 18-11-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her