Styrk den faglige ledelse af efterværn

11-05-2021

Socialstyrelsen tilbyder nu anden runde af målrettede og lokalt tilpassede rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke den faglige og strategiske ledelse af efterværnsområdet. Ansøgningsfrist: 14. juni 2021 kl. 12.00. Hør mere på vores informationsmøde 27. maj om både forløbene og den nyeste viden på området.

Mange unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller haft en fast kontaktperson, har fortsat behov for hjælp for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år, og deres hidtidige støtte ophører. Lovgivningen om efterværn er imidlertid kompleks, og området kan være udfordrende at håndtere. Samtidig kan  de unges problematikker være både sammensatte og omfattende.

Som noget nyt tilbyder Socialstyrelsen derfor rådgivning til kommuner, der vil styrke den faglige og strategiske ledelse af deres efterværnsindsats. Der er netop åbnet for anden runde af ansøgninger og kan aktuelt søges om forløb med opstart medio august 2021.

Skræddersyet forløb

Formålet med rådgivningsforløbet er at understøtte, at kommunens unge modtager en indsats af høj kvalitet lige fra vurderingen af, om den enkelte er i målgruppen for efterværn, over sagsbehandling og handleplan til igangsættelse og afvikling af indsatsen.

Rådgivningen kan bl.a. have fokus på, hvordan ledelsen hos hhv. myndighed og udfører kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med efterværn. Et andet vigtigt element i rådgivningen kan være, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem anbringelsen- og overgangen til voksen-socialområde.

Udbytte af forløbet

Rådgivningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet vil bestå af minianalyse, faglige udviklingsaktiviteter og opfølgning. Som led i forløbet inddrages bl.a. samarbejdet med anbringelsesstederne, aktører fra den kommunale ungeindsats (KUI), myndighed på voksenområdet og øvrige aktører fra indsatsområdet.

Kommunerne kan forvente:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. efterværn.
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke såvel myndighedsarbejdet som indsatserne.
  • Fokus på, hvordan faglig og strategisk ledelse kan understøtte en god faglig praksis på området.
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder målgruppevurderinger og tværfagligt samarbejde vedr. efterværn.

Praktiske oplysninger

Rådgivningsforløbet er gratis for kommuner at deltage i og vil bestå af to til fire rådgivningsdage over en periode på seks-tolv måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der tilbydes to til tre rådgivningsforløb med opstart medio august 2021

Det forventes, at der vil blive udbudt rådgivningsforløb igen primo 2022.

Hent vejledning og få adgang til at søge

Der indbydes til virtuelt informationsmøde om indsatsen den 27. maj kl 14 til 15.30. Vær med og hør mere om ansøgningsprocessen, rådgivningen og den hele aktuelle viden på området..

Mødet holdes på Zoom og tilgås via dette link

Senest opdateret 11-05-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her