SØM udvidet med viden om investeringer på tværs af velfærdsområder

30-09-2021

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er udvidet med viden om beskæftigelsesindsatser til borgere med handicap og kriminalitetsforebyggende indsatser til indsatte. Udvidelsen demonstrerer, at SØM er velegnet til at se på indsatser bredt på velfærdsområderne. Det åbner for et fortsat mere langsigtet fokus på sociale investeringer på tværs af sektorer.

Redskabet SØM, der bruges af kommuner til at vurdere de budgetøkonomiske konsekvenser ved sociale indsatser, er netop blevet udvidet på en række områder.

Udvidelsen af SØM betyder, at modellen nu også indeholder viden om effekter af beskæftigelsesrettede indsatser målrettet borgere med handicap og psykiske vanskeligheder samt viden om konsekvenser for målgrupper med handicap på beskæftigelsesområdet.

Derudover er det nu også muligt at lave beregninger på kriminalitetsforebyggende indsatser over for indsatte. Udvidelsen demonstrerer, at SØM er velegnet til at se på indsatser bredt på velfærdsområderne. Det åbner for et fortsat mere langsigtet fokus på sociale investeringer på tværs af sektorer.

Beskæftigelsesindsatser til borgere med handicap

Udvidelsen af SØMs vidensdatabase er sket som led i satspuljeprojektet Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse. Den nye viden kan bruges i budgetøkonomiske beregninger af beskæftigelsesrettede indsatser målrettet borgere med handicap og psykiske vanskeligheder.

Derudover har Socialstyrelsen udarbejdet eksempelberegninger af scenarier for en række konkrete beskæftigelsesrettede indsatser målrettet borgere med handicap og psykiske vanskeligheder.

Eksempelberegningerne præsenteres på en ny vidensplatform om handicap og beskæftigelse, der bl.a. henvender sig til kommunale sagsbehandlere og ledere i jobcentre og socialforvaltninger. Beregningerne skal sikre, at beslutningstagere får viden om det budgetøkonomiske potentiale, der kan være forbundet med indsatserne.

Gå til platformen om handicap og beskæftigelse

Kriminalitetsforebyggende indsatser

Med udvidelsen af SØM er det også blevet muligt at regne på kriminalitetsforebyggende indsatser over for indsatte.

Udvidelsen er resultatet af et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Justitsministeriet. I forlængelse af samarbejdet har Justitsministeriet for nylig offentliggjort rapporten Økonomiske konsekvenser af indsatser over for indsatte.

Rapporten belyser det økonomiske potentiale ved at iværksætte indsatser, der har til formål enten at sikre, at den indsatte efter løsladelse ikke begår ny kriminalitet, eller kommer i beskæftigelse.

Læs rapporten Økonomiske konsekvenser af indsatser over for indsatte på Justitsministeriets hjemmeside

Ny brugervenlig formidling af resultater

I den nye version af SØM er resultatformidlingen af en SØM-beregning ændret. Det er dermed nemmere at gennemskue, hvornår omkostninger og budgetøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med et deltagerforløb, opstår.

Den nye formidling af resultaterne af en beregning i SØM belyser dermed endnu tydeligere det økonomiske potentiale ved sociale investeringer for hver deltager.

Det skyldes, at det nu er nemmere at følge det budgetøkonomiske nettoresultat for et gennemsnitligt deltagerforløb.

Hent den nyeste version af SØM

SØMs vidensdatabase

I SØM kan du finde en database med omfattende viden om en lang række målgrupper og indsatser på socialområdet.

Vidensdatabasen kan både bruges som inspiration til egne SØM-beregninger og til at opnå generel viden om målgrupper og indsatser på socialområdet.

Læs mere om SØMs vidensdatabase

 

Senest opdateret 30-09-2021

Kontakt

Andreas Vestermark
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her