Socialstyrelsen ser frem til arbejdet med Børnene Først

10-06-2021

Med reformen Børnene Først skal udsatte børn og familier hjælpes tidligere og bedre end i dag. Det er en opgave, som Socialstyrelsen ser frem til at bidrage aktivt til med viden og ekspertise i et tæt samspil mellem stat, kommuner, tilbud og andre aktører på området.

Udsatte børn og deres familier skal hjælpes tidligere og bedre, end det sker i dag. Det er regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om, og derfor blev reformen Børnene Først vedtaget den 11. maj. Aftalen skal være med til at understøtte, at børns mistrivsel opdages hurtigst muligt, så der kan sættes ind med de rigtige indsatser i tide.

Derudover skal børn fremover også have bedre muligheder for at blive inddraget i beslutninger, der vedrører deres eget liv. Det skal blandt andet ske ved en ny Barnets Lov, der sikrer, at børn får flere rettigheder, samt at barnets ønsker får større betydning i sagsbehandlingen.

- Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Det vil Socialstyrelsen gøre sit for at sikre. Derfor ser vi frem til at bidrage til arbejdet, og bl.a. hjælpe kommunerne med at styrke en praksis, hvor børn ses i deres egen ret, siger Socialstyrelsens direktør, Ellen Klarskov Lauritzen.

Socialstyrelsen skal understøtte implementeringen af flere initiativer

Børnene Først rummer mange initiativer, der skal realiseres i de kommende år. Blandt andet Familiehuse, der skal styrke de målrettede indsatser til udsatte gravide og nybagte forældre, en styrkelse af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens taskforce på børnesagsbehandlingsområdet, en reform af plejefamilieområdet og nye samarbejder med civilsamfundet.  

Her får Socialstyrelsen en vigtig rolle at spille, når de gode intentioner bag reformen skal føres ud i virkeligheden. Det skal bl.a. ske i form af implementering af Barnets Lov i landets kommuner, rådgivning, retningslinjer der skal hjælpe frontpersonalet og via en række ansøgningspuljer.

Den opgave ser medarbejderne i Socialstyrelsen meget frem til at være med til at løfte fremover i samarbejde med deres mange samarbejdspartnere. Det forklarer Ellen Klarskov Lauritzen.

- Der venter os en meget stor og spændende opgave med at få reformen båret ud i virkeligheden. Det arbejde glæder vi os til at tage fat på i tæt samarbejde med kommunerne og interessenterne på området, så reformen kommer til at virke i praksis, udtaler Socialstyrelsens direktør. 

Reformen Børnene Først blev vedtaget den 11. maj af regeringen, Radikale venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Læs mere om aftalen Børnene Først her

 

 

Senest opdateret 10-06-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her