Socialstyrelsen har fået ny strategi

02-09-2021

Målbare forandringer for den enkelte borger og samfundet som helhed. Det er visionen i Socialstyrelsens nye strategi, der har et styrket fokus på implementering og de drivkræfter og barrierer, der er for forandring.

Socialstyrelsen skal kvalificere den sociale indsats i kommuner, regioner og sociale tilbud, så der skabes målbare forandringer for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Det gør vi med afsæt i aktuelt bedste viden og i tæt samspil med andre statslige aktører, kommuner, regioner, sociale tilbud, vidensmiljøer, interesseorganisationer, civilsamfund og fonde. Vi gør viden til gavn.

Så lyder visionen i Socialstyrelsens nye strategi, som sætter kursen for styrelsens arbejde fremover.

”I de senere år har Socialstyrelsen i højere grad end tidligere sat retning for det sociale område – blandt andet gennem udgivelsen af nationale retningslinjer på en række områder og et systematisk metodeudviklingsarbejde. Det grundlag bygger vi videre på i den nye strategi,” siger direktør Ellen Klarskov Lauritzen og fortsætter:

”Vi skal gå mere systematisk til vores implementeringsindsats, så vi allerede når vi udvikler ny politik på socialområdet kan indtænke, hvilke drivkræfter og barrierer der er for at lykkes med den ønskede forandring. Og vi skal især bidrage til forandring der, hvor data peger på, at behovet er størst, så ressourcerne bliver lagt, hvor de gør allermest gavn.”

Dialog og samarbejde

Som visionen også afspejler, er der mange – og meget forskelligartede – aktører på det specialiserede socialområde, og skal ambitionen om fortsat kvalitetsudvikling indfries, kræver det dialog og samarbejde, pointerer direktøren:

”Ingen skaber forandring alene.  Socialstyrelsen skal spille ind med det, vi gør bedst. Men vi lykkes kun med både udvikling og implementering af nye tiltag, når vi gør det i samspil med andre aktører på socialområdet - og mange udfordringer fordrer også samarbejde på tværs af velfærdsområderne. Det ser jeg frem til, at Socialstyrelsen bidrager mest muligt til,” siger Ellen Klarskov Lauritzen.

Fire kerneopgaver og otte principper

Den nye strategi beskriver ud over visionen Socialstyrelsens fire kerneopgaver under disse overskrifter:

  • Vi styrker vidensgrundlaget
  • Vi formidler viden og anbefalinger
  • Vi understøtter forandring i praksis
  • Vi varetager lovbundne opgaver og myndighedsopgaver.

Strategien rummer også otte principper, der nærmere udfolder, hvordan styrelsen vil arbejde med sine kerneopgaver.

Se strategien her

I forbindelse med den nye strategi har Socialstyrelsen også gennemført en større organisationsændring.

Se det nye organisationsdiagram og læs om kontorernes arbejde

Senest opdateret 02-09-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her