Socialpsykiatrien i dag

01-05-2021

Socialpsykiatrien er presset af et stigende antal borgere med psykiske vanskeligheder. KL peger på en stigning på op mod 17 pct. i antallet af borgere, der modtager indsatser i socialpsykiatrien. Samtidig er der flere, der har komplekse vanskeligheder.

Igennem de senere år har der været et stigende aktivitets- og målgruppepres i den kommunale socialpsykiatri. KL peger på en samlet stigning i antallet af borgere, der modtager indsatser i socialpsykiatrien, på op mod 17 pct. fra 2014 til 2017 (KL 2018).

Baggrunden er blandt andet udviklingen i behandlingspsykiatrien, hvor der er sket en omlægning til mere ambulant behandling i lokalpsykiatrien. Samtidig er der sket en generel stigning i antallet af borgere med psykiske vanskeligheder. Der ses således både flere, som har mere komplekse psykiske vanskeligheder og sociale problemer end tidligere, og flere med lettere vanskeligheder.

I 2016 modtog godt 31.000 voksne borgere indsatser efter serviceloven på grund af psykiske vanskeligheder. Heraf modtog omkring 21.500 borgere socialpædagogisk bistand og 6.000 borgere et botilbud. Kun omkring 5 pct. af målgruppen var i 2016 i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse (KL 2018).

Varierende støttebehov

Borgerne, der modtager socialpsykiatrisk støtte, har forskellige behov. Der er fx et stigende antal psykisk sårbare unge, som har brug for en tidlig, forebyggende indsats (Sundhedsstyrelsen 2018).

Der er også mange borgere, der har komplekse behov for støtte. Det kan skyldes, at de samtidig har andre problemer som fx hjemløshed eller misbrug af alkohol eller stoffer.

Disse borgere vil ofte modtage støtte og behandling fra flere tilbud på samme tid, og det gør det vanskeligere at tilbyde en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. 

Efterspørger hjælp

De forskelligartede støttebehov stiller nye krav til socialpsykiatrien, og kommunerne efterspørger ekstern understøttelse i arbejdet.

Ifølge en undersøgelse, VIVE har foretaget for Socialstyrelsen,  oplever tre ud af fire kommuner meget eller ret store udfordringer på området. 

Behovet for ekstern
understøttelse er generelt højt på området, men kommunerne efterspørger særligt understøttelse i relation til arbejdet med borgere med komplekse diagnoser og flere samtidige problemstillinger.

Ifølge undersøgelsen er den største udfordring koordineringen på tværs af sektorer, fx mellem socialpsykiatrien og det somatiske sundhedsvæsen, behandlingspsykiatrien eller beskæftigelsessektoren.

(VIVE 2018)

Støtte fra Socialstyrelsen

Det nuværende udfordringsbillede er en del af baggrunden for Socialstyrelsens ambitiøse initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien (2019-22).

Aktuelt kan socialpsykiatriske tilbud søge om støtte til et rådgivnings- og udviklingsforløb i tæt samarbejde med Socialstyrelsens nye indsatsteam. Forløbene er et ud af seks delinitiativer.

Se nyheden om de aktuelle rådgivnings- og udviklingsforløb

Læs om det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Senest opdateret 01-05-2021

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Hvis du vil vide mere

Unge og voksne med psykiske vanskeligheder er blandt de målgrupper, hvor kommunerne oplever de største udfordringer.

Det fremgår af to kortlægninger, VIVE har lavet for Socialstyrelsen:

Kortlægning på voksenområdet (pdf)

Kortlægning på børne- og ungeområdet (pdf)

Misbrug og psykisk lidelse

Borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug har brug for en indsats fra flere sektorer. Denne håndbog (2015) beskriver en model for en integreret indsats.

Se håndbogen