Social Færdighedstræning hjælper flere i uddannelse og aktiv beskæftigelsesindsats

01-12-2021

En ny analyse fra Socialstyrelsen indikerer, at Social Færdighedstræning til borgere med svære psykiske lidelser øger borgernes deltagelse i uddannelse og aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at indsatsen over tid kan være en god investering. Analysen er den første i en ny serie, hvor Socialstyrelsen sætter fokus på de mere langsigtede effekter af sociale indsatser.

Social Færdighedstræning (SFT) er en indsats til borgere med svære psykiske lidelser Det kan fx være mennesker med skizofreni, affektive sindslidelser eller personlighedsforstyrrelser.

Mennesker med svære psykiske lidelser, der deltager i SFT i samspil med socialpædagogisk støtte (SEL §85), er mere i beskæftigelsesrettede indsatser og mindre i støttet beskæftigelse end sammenlignelige borger i samme situation, der kun modtager socialpædagogisk støtte (SEL §85).

Resultaterne viser, at 8 pct.-point flere deltagere er i beskæftigelsesrettede indsatser, herunder vejledning og opkvalificering to år efter indsatsen. Det er signifikant flere ift. sammenlignelige borgere, som kun modtog socialpædagogisk støtte, hvor 5 pct. deltager i beskæftigelsesrettede indsatser.

Analysen viser også, at borgerne i højere grad begynder på en uddannelse. To år efter indsatsen er 5 pct. i gang med en uddannelsesaktivitet, hvilket er ca. 3 pct.-point flere end i kontrolgruppen.

En evaluering fra 2017 viste allerede dengang, at Social Færdighedstræning har en god effekt på deltagernes sociale funktionsniveau og graden af recovery. Borgerne oplevede selv, at de fik et stort udbytte af indsatsen, og fx blev bedre til at tale med andre.

”Her er tale om mennesker med svære symptomer, og naturligvis er der ikke noget quick fix. Men Social Færdighedstræning ser ud til både at kunne forbedre livskvaliteten i det daglige og bringe borgerne lidt tættere på uddannelse og aktiv beskæftigelsesindsats. Det er opløftende,” siger direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Konsekvenserne for den offentlige økonomi

På kort sigt forventes Social Færdighedstræning at give et negativt økonomisk nettoresultat for de offentlige kasser. Det skyldes bl.a., at der er omkostninger til selve indsatsen på knap 78.000 kr. pr. forløb. Set over en længere tidshorisont kan den forventede merdeltagelse i aktive beskæftigelsesindsatser give positive budgetøkonomiske konsekvenser.

Resultaterne viser også, at borgerne begår mindre kriminalitet, hvilket påvirker samfundsøkonomien positivt. De gør desuden mere brug af sundhedsydelser, hvilket umiddelbart øger de offentlig udgifter, men også øger sandsynligheden for, at sundheden hos den enkelte forbedres.

”De negative og positive budgetøkonomiske konsekvenser udligner hinanden mere og mere, jo længere tid, der er gået siden indsatsens afslutning, så på den længere bane kan indsatsen have en positiv effekt på den offentlige økonomi. Social Færdighedstræning har derfor potentiale til at være en god langsigtet investering”, siger direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Læs analysen her

Den detaljerede beregning af økonomien kan ses i den nyeste version af SØM, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Hent SØM her

Ny serie af effektanalyser på socialområdet

Analysen af Social Færdighedstræning er den første i en ny serie af analyser af sociale indsatsers effekter og økonomi. Analyserne laves af Socialstyrelsen på baggrund af både registerdata og data fra projekter.

Kombinationen af de to typer data giver mulighed for at se effekten af en indsats på lidt længere sigt og ikke kun umiddelbart efter, at indsatsen er afsluttet.  

På den måde bidrager Socialstyrelsen med viden om det mere langsigtede potentiale i sociale indsatser og investeringstilgangen på socialområdet.

Om Social Færdighedstræning

SFT (Social Færdighedstræning) blev først afprøvet i ni kommuner i 2014 - 16 med positive resultater.

Se evalueringen (2017) af afprøvningen af SFT

Senere har 16 kommuner fået støtte til SFT som led i udbredelsen af metoden i
Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet.

Senest opdateret 01-12-2021

Kontakt

Kenneth Lykke Sørensen
Leder af SØM og Analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her