Skal I revidere beredskabet om overgreb mod børn og unge?

11-08-2021

Socialstyrelsen tilbyder kommuner, der står overfor at revidere deres kommunale beredskab, et særligt tilrettelagt rådgivningsforløb fra videnscenteret SISO. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling med andre kommuner. Henvendelse senest 1. oktober 2021.

Som kommune skal man sikre, at fagpersoner er opmærksomme på børn og unge, der udviser tegn og reaktioner på overgreb. Man skal også sikre, at disse fagpersoner er i stand til at reagere hurtigt og kvalificeret, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod et barn.

Det er derfor lovpligtigt for alle kommuner at have et kommunalt beredskab om overgreb mod børn og unge og at godkende, offentliggøre og revidere det minimum hvert fjerde år.

Står I overfor at skulle revidere det kommunale beredskab, kan I måske have interesse i et nyt tilbud fra SISO, Socialstyrelsens videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb.

Få rådgivning og sparring

I har nu mulighed for at få et rådgivningsforløb med særligt fokus på revidering og implementering af det kommunale beredskab. Forløbet kombineres med sparring og inspiration fra andre kommuner, der er i gang med eller har afsluttet et tilsvarende forløb. Sparring mellem kommunerne vil foregå på tre workshops fordelt over året.

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med de deltagende kommuner og kan blandt andet have fokus på: 

  • At formulere et kommunalt beredskab, der rummer alle centrale elementer, uden at det bliver for langt
  • At få beredskabet til at afspejle den lokale praksis og hænge sammen med kommunens øvrige handleguider
  • At tilrettelægge en arbejdsproces, der sikrer ejerskab til beredskabet på tværs af fagområder og afdelinger i kommunen
  • At sikre, at beredskabet bliver anvendt i praksis.

Der søges 3 - 4 kommuner, der er interesserede i rådgivningsforløbet. Forløbet kan starte op i indeværende år eller 2022.

Er  tilbuddet relevant for jeres kommune, så kontakt projektleder Julia Kim Schweitzer på telefon 41 93 25 71 eller mail jksc@socialstyrelsen.dk senest 1. oktober 2021 og hør nærmere om mulighederne og processen.

Videnscentret SISO

SISO tilbyder løbende rådgivning til kommuner på overgrebsområdet, fx med fokus på opsporing, forebyggelse eller sagsbehandling.

Læs mere om SISO

Senest opdateret 12-08-2021

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her