Senfølger efter seksuelle overgreb – nyt tema på Vidensportalen

01-12-2021

Mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, kan udvikle psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger. Tidlig opsporing og hjælp er centralt, men mange kan føle sig misforstået i kontakten med fx socialrådgivere, psykologer og læger. Læs mere om målgruppen og hjælpemulighederne i Vidensportalens nyeste tema.

Mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, kan udvikle senfølger i form af psykiske eller sociale problemer i voksenlivet. Nogle får også fysiske følgevirkninger. Der er ikke systematiske opgørelser over, hvor mange i Danmark, der lider af senfølger efter overgreb, men det estimeres, at det drejer sig om ca. 60. - 80.000.

Problemernes tyngde kan variere meget. Mens nogle har en velfungerende tilværelse med fx arbejde og familie, har andre komplekse problemstillinger, som kan være en kombination af psykiatriske diagnoser, fx angst og depression, samt ledighed og begrænset jobparathed.

Forskning har vist relevansen af tidlig opsporing. Mange mennesker med senfølger efter overgreb har dog oplevelser af at blive misforstået, når de møder fx læger, socialrådgivere og psykologer, og det kan skabe en risiko for, at de ikke har lyst til at opsøge hjælp fremover.  

Vidensportalens nye tema handler om senfølger efter seksuelle overgreb, herunder hvordan senfølger kan komme til udtryk, hvilke behov mennesker med senfølger har, og hvilke hjælpemuligheder der findes.

CSM: Center for Seksuelt Misbrugte

Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) er et landsdækkende gratis tilbud om psykologbehandling, socialfaglig rådgivning og socialt støttende frivillige indsatser til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Voksne med senfølger kan henvende sig direkte til CSM for at søge behandling, og visitationen foretages af en af centrets psykologer.

Formålet med CSM’s tilbud er bl.a. at reducere skadevirkninger efter overgrebene, at bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre ift. familie- og socialliv samt at forbedre målgruppens arbejdsmarkedstilknytning. CSM-forløbet, der både kan omfatte gruppeterapi og individuel terapi, varer maksimalt halvandet år.

CSM har tre lokale centre i Danmark, i København, Aarhus og Odense, hvortil der er knyttet forskellige mindre afdelinger, og evalueringer af behandling hos CSM viser positive resultater. Fx fremgår det af evalueringerne, at borgernes symptomer på psykiske lidelser som angst, depression og PTSD reduceres.

Læs mere om CSM her

Frivillige indsatser til voksne med senfølger

Frivillige indsatser kan være et vigtigt element i at tilbyde sociale fællesskaber til voksne med senfølger. Frivillige indsatser kan tilbydes før, under og efter et behandlingsforløb eller uafhængigt af et behandlingsforløb.

De frivillige indsatser tilbydes bl.a. af CSM’s frivilligsektioner, Landsforeningen Spor og Kvisten, og indsatserne kan fx omfatte forskellige typer af rådgivning og støtte som selvhjælpsgrupper, bisidderstøtte og anonym telefon- og chatrådgivning.

De frivillige bag indsatsen er ofte personer, der er uddannede eller studerende inden for socialområdet. Det kan også være mennesker, der selv har senfølger efter seksuelle overgreb, og som bruger deres personlige erfaringer til at støtte andre med lignende erfaringer. 

Brugerne rapporterer en positiv effekt af de frivillige indsatser og der er ingen øvre grænse for, hvor længe brugerne kan deltage i de frivillige tilbud.

Læs mere om frivillige indsatser til voksne med senfølger her

Få et overblik over hele temaet på Vidensportalen

Senest opdateret 01-12-2021

Kontakt

Claudia Strasser
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her