Se eller gense webinar om faglighed og styring

20-05-2021

I slutningen af april deltog Socialstyrelsens direktør, Ellen Klarskov Lauritzen, i et webinar på Københavns Universitet. Emnet var faglighed og styring på socialområdet, og nu har du mulighed for at se eller gense hele webinaret online.

Hvordan kan vi udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne og inden for de fastsatte økonomiske-politiske rammer?

Det spørgsmål forsøgte Socialstyrelsens direktør, Ellen Klarskov Lauritzen, sammen med de øvrige paneldeltagere at svare på, da hun den 28. april deltog i webinaret ”Faglighed og Styring”.

Webinaret blev arrangeret af netværket Forum, der hører under Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Spændende udviklingsperspektiver

Under paneldebatten kom Socialstyrelsens direktør blandt andet ind på, hvilke mulige udviklingsperspektiver hun ser for bedre statslig styring.

Her gav Ellen Klarskov Lauritzen blandt andet udtryk for, at hun ser et stort potentiale for at udnytte nye data på socialområdet, hvor styringen målrettes meningsfulde borgerrettede effektmål i stedet for opfyldelse af proceskrav i lovgivning.

Derudover lagde hun også vægt på et øget fokus på det strategiske ledelsesniveau i kommunerne som målgruppe for implementeringsaktiviteter for at sikre større varig forankring.

Debat tog afsæt i ny bog

Webinaret tog afsæt i bogen ”Faglighed og Styring: Fagprofessionel dømmekraft på socialområdet”, der for nyligt er udkommet på Djøf Forlag.

Ud over Ellen Klarskov Lauritzen bestod panelet af Marie Østergaard Møller, medforfatter til bogen og lektor på Aalborg Universitet og ProPublic, Erik Kaastrup-Hansen, socialdirektør i Aarhus Kommune samt Marlene Stokholm, faglig leder på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre Kommune. Paneldebatten blev ledet af Vibeke Normann Andersen, direktør for Socialt Udviklingscenter.

Se webinaret på YouTube

Ellen Klarskov Lauritzens præsentation begynder ved minuttal 25.40.

Her kan du læse Ellen Klarskov Lauritzens Power Point-præsentation fra webinaret 

Her kan du downloade de øvrige Power Point-præsentationer fra webinaret 

Senest opdateret 21-05-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her