Se eller gense oplæg om servicelovens § 101

03-03-2021

Hvad betyder de seneste lovændringer for den sociale stofmisbrugsbehandling? Og hvordan kan de implementeres i praksis? Se eller gense oplæggene fra Socialstyrelsens virtuelle temadag om ændringerne i § 101.

Den 1. januar 2020 trådte en række ændringer i servicelovens § 101 i kraft. Ændringerne har nogle helt konkrete konsekvenser for tilrettelæggelsen af den sociale stofmisbrugsbehandling, og Socialstyrelsen har afholdt en virtuel temadag om, hvordan man kan implementere de nye lovkrav i den daglige praksis i en myndighedsfunktion eller på et behandlingstilbud.

Oplæggene fra temadagen blev optaget og er nu til rådighed for alle, der har interesse i området.      

Hvad betyder lovændringerne?

Ændringerne i § 101 indebærer, at der skal foretages en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov, inden behandlingen bliver iværksat, og at der skal udarbejdes en behandlingsplan for alle borgere ved behandlingens start.

Nyt er også, at lovgivningen giver mulighed for at anvende gavekort som led i behandlingen.

Viden og konkrete redskaber

Oplæggene fra temadagen præsenterer lovændringerne, intentionerne med dem og den betydning, de har for praksis på området.  

Der fortælles blandt andet om, hvordan de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling kan bruges til at implementere de nye lovkrav. Der gives konkrete redskaber til at gennemføre den helhedsorienterede afdækning, der nu er et lovkrav, og der kan hentes inspiration til, hvordan der skabes sammenhæng mellem afdækning og behandlingsplan.

Man kan også se et eksempel på, hvordan der konkret kan arbejdes med behandlingsplaner sammen med borgeren, og endelig er der gode råd til at skabe forandring i praksis.

Se det hele eller vælg ud

Du kan se eller gense alle oplæggene fra temadagen på Socialstyrelsens YouTube-kanal. Oplæggene ligger hver for sig, så du kan vælge at plukke dem ud, du har en særlig interesse i.

Temadagen blev holdt den 9. december 2020.

Se oplæggene fra temadagen om §101

Senest opdateret 03-03-2021

Kontakt

Celine Jarlskov
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her