Se eller gense nordisk virtuel konference om hjemløshed

14-01-2021

Hvordan arbejder man med at nedbringe hjemløsheden i de forskellige nordiske lande? Det var omdrejningspunktet, da Socialstyrelsen i anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd afholdt en nordisk konference om hjemløshed den 26. november 2020. Nu er alle oplæg og sessioner tilgængelige på video.

Den 26. november samledes eksperter og konferencedeltagere fra hele Norden til en virtuel konference om hjemløshed. Socialstyrelsen afholdt konferencen i anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020.

’Social støtte og boliger til borgere i hjemløshed’ var konferencens tema, som oplægsholdere fra Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland og Danmark gav deres perspektiver på. Gennem plenumoplæg og syv parallelle sessioner, som deltagerne frit kunne vælge mellem, blev der sat fokus på, hvad den nyeste forskning viser, hvad erfaringerne er fra praksis, og hvordan problemstillingen ser ud fra et borgerperspektiv.

Minister Astrid Krag satte rammen for konferencen

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag åbnede konferencen med en velkomsttale, hvor hun understregede vigtigheden af at dele viden på tværs af de nordiske lande, så vi kan lære af hinandens succeser og udfordringer.

Ministeren sagde blandt andet: “Combatting homelessness is complex. There are no quick fixes, and it is a long haul for all of us. I am glad that we have so many different people with us today to give us different perspectives to the challenge. We need that.”

Således var rammen sat for fire timers nordisk vidensdeling mellem oplægsholdere og konferencedeltagere.

Ny rapport om hjemløshed i norden

Den svenske forsker Marcus Knutagård, Lunds Universitet, gav på konferencens første plenumoplæg et overblik over resultaterne i Nordens Velfærdscenters nye rapport om hjemløshed i norden, som udkom på dagen for konferencen.

Rapporten understreger behovet for vidensbaserede tilgange til at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed, og at det er vigtigt at styrke fokus på at forebygge hjemløshed. Derudover er der behov for betalbare boliger og inkluderende strategier, der bygger på en forståelse af boligen som en menneskeret.

Knutagård citerede den svenske forfatter Kristian Lundberg for at skrive:”Sometimes when life is really difficult and hard, you don’t have the strength to carry your own shadow”. Til dette tilføjede Knutagård, at det er her samfundet, fællesskabet og medborgerne skal træde til.

Læs Nordens Velfærdscenters rapport om hjemløshed i norden

Deltagere fra hele norden

Konferencen samlede over 400 deltagere fra alle nordiske lande, heriblandt politikere, forskere, ledere og medarbejdere i statslige, regionale og kommunale myndigheder, i NGO'er og i andre sociale tilbud i de nordiske lande.

Se eller gense konferencen

Hele konferencen blev optaget, og man kan derfor nu se eller gense alle oplæg og sessioner, der er lagt ud på Socialstyrelsens YouTube-kanal.

Videoerne er tilgængelige via en særskilt underside til styrelsens tema om hjemløshed.

Se oplæg og sessioner fra konferencen d. 26. november

Hvis du vil vide mere

Se Socialstyrelsens nyeste udgivelser om hjemløshed.

Læs om:

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her