Samarbejde mellem civilsamfund og §101- behandlingstilbud

09-09-2021

Få inspiration til et styrket samarbejde med civilsamfundet. Vær med enten den 22. november 2021 i Aarhus eller den 23. november 2021 i København, når Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum afholder temadag om samarbejdet mellem behandlingstilbud i den sociale stofmisbrugsbehandling og civilsamfundsaktører.

Vi ved fra både forskning og praksis, at deltagelse i fælleskaber og aktiviteter i civilsamfundet understøtter recoveryprocesser. I Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling anbefales derfor også et styrket samarbejde mellem behandlingstilbud i den sociale stofmisbrugsbehandling og lokale civilsamfundsaktører. Men hvordan gør man konkret i praksis, og hvorfor giver det mening?

Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum inviterer til en temadag, hvor vi sætter spot på §101-behandlingstilbud og den frivillige verden.  

Formålet med temadagen er dels at drøfte muligheder og udfordringer ved samarbejdet med civilsamfundsaktører og dels inspirere til, hvordan behandlingstilbud konkret kan styrke et sådant samarbejde.

Vi ser også på sammenhænge mellem recovery og borgeres deltagelse i fællesskaber gennem tilbud i civilsamfundet og giver rum til erfaringsudveksling om virksomme civilsamfundsindsatser.

Dagen vil bestå af en blanding af oplæg og drøftelser mellem deltagerne.

Praktiske informationer om temadagene

Temadagen afholdes den 22. november 2021 i Aarhus og den 23. november 2021 i København og har samme indhold, så det er muligt at deltage, hvor det passer bedst.

Målgruppen er centerledere, afdelingsledere, faglige ledere, faglige koordinatorer og evt. andre med ansvar for at implementere faglige tiltag i stofmisbrugsbehandlingen. Deltagerne kan komme fra både kommunale, regionale og private behandlingstilbud.

Detaljeret program vil foreligge på dagen og også være tilgængeligt i kalenderen her på Socialstyrelsen.dk.

Ny tilmeldingsfrist: 10. november 2021.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Temadag i Aarhus 22. november 2021 - tilmelding og yderligere information

Temadag i København 23. november 2021 – tilmelding og yderligere information

Nyheden er opdateret 14. oktober, idet tilmeldingsfristen er ændret fra 1. november til 10. november 2021. Red.

Senest opdateret 14-10-2021

Hvis du vil vide mere

VIVE har beskrevet både social eksklusion og social deltagelse blandt udsatte grupper i rapporten Bag om Fællesskabsmålingen fra 2019.

Hent undersøgelsen på VIVE.dk

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her