Sæt fokus på recovery i sagsbehandlingen på handicapområdet

03-11-2021

Hvordan kan man kan arbejde med recoveryorienteret rehabilitering i sagsbehandlingen på handicapområdet? Det er i fokus den 9. december 2021, hvor Taskforce – Handicap inviterer til en virtuel temadag. Tilmeld jer og få ny viden og inspiration til myndighedsarbejdet.

Mange borgere med et handicap har behov for støtte og hjælp. Men tilgangen for indsatsen er afgørende. Skal den enkelte opleve, at den støtte, han eller hun modtager, også bidrager til et meningsfuldt liv, er det helt centralt, at der tages afsæt i borgerens egne mål for indsatsen. Det er derfor vigtigt, at borgerens ønsker, håb og drømme er i fokus allerede i sagsbehandlingen.

Det er omdrejningspunktet for den temadag, som Taskforce – Handicap afholder den 9. december 2021 under overskriften ”Recoveryorienteret rehabilitering på handicapområdet”.

Det kan du opleve på temadagen

På temadagen vil vi gennemgå begreberne recovery og rehabilitering og se nærmere på, hvordan der kan arbejdes med disse både i sagsbehandlingen generelt og i forbindelse med Voksenudredningsmetoden VUM 2.0 - herunder også, hvordan borgerne kan inddrages med udgangspunkt i tilgangen.

Temadagen sætter desuden fokus på en række initiativer, der kan give inspiration til at udvikle og omlægge myndighedsarbejdet på handicapområdet og indsatserne i retning af en recovery- og rehabiliterende tilgang.

Derudover er der oplæg om kommunale erfaringer.

Vi runder dagen af med en erfarings- og idéudveksling mellem deltagerne i virtuelle grupperum.

Praktiske oplysninger

Temadagen er målrettet alle ledere og medarbejdere, der ønsker at blive klogere på, hvordan recovery-begrebet kan bruges på i myndighedsarbejdet på handicapområdet. Det kan fx være dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator, udviklingskonsulent eller sagsbehandler.

Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er den 7. december 2021 kl. 12:00.

Se programmet og tilmeld dig temadagen

Link til deltagelsen sendes ud senest kl. 9.00 på dagen for afholdelse af temadagen.

Vær venligst opmærksom på, at linket til temadagen sendes til den mailadresse, som du registrerer gennem tilmeldingssiden.  

Om Taskforce - Handicap

Taskforce - Handicap er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen afholder to gange om året regionale temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandlingen på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne korte formidlings- og læringsforløb og lange analyse- og udviklingsforløb, der kan søges på Socialstyrelsen.dk.

Læs mere om Taskforce – Handicaps tilbud til kommunerne

Senest opdateret 03-11-2021

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om recovery og rehabilitering på Socialstyrelsen.dk:

Læs om recovery

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her