Sæt fokus på faglig ledelse – gratis temamøder til socialpsykiatrien

23-02-2021

Socialstyrelsen tilbyder i april 2021 tre gratis temamøder om faglig ledelse af en recovery-orienteret indsats. Vær med, når vi sætter fokus på principper, faldgruber og dilemmaer i ledelsesopgaven.

Vi ved, at mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig med den rette støtte og hjælp.

Mange socialpsykiatriske tilbud er derfor i gang med at omlægge indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder med fokus på borgerens personlige recovery og egne tanker om det gode liv. Men erfaringen viser, at det kræver vedvarende fokus at fremme en recovery-orienteret kultur, hvor der systematisk tages afsæt i borgerens håb, ønsker og drømme – og det stiller særlige krav til den faglige ledelse.

Syv principper for faglig ledelse

I januar udgav vi et hæfte med syv principper, man kan lade sig guide af som faglig leder af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats. Nu tilbyder vi en række temamøder, hvor vi med udgangspunkt i principperne giver yderligere inspiration til ledelsesopgaven.

De syv principper er:

  1. Samarbejde med borgeren
  2. Tydelig faglig retning
  3. Nærværende ledelse
  4. Faglig refleksion
  5. Ledelsesinformation som fagligt værktøj
  6. Samarbejde om recovery
  7. Recovery-orienterede kompetencer


På temamøderne vil vi gennemgå principperne og formidle dilemmaer og faldgruber, refleksionsspørgsmål og gode råd.

Hent udgivelsen om de syv principper for faglig ledelse her

Praktiske oplysninger

Temamøderne er gratis og af to timers varighed. De har samme indhold, men tilbydes på tre forskellige dage for at flest muligt kan deltage.

Temamøderne henvender sig særligt til faglige ledere i de socialpsykiatriske tilbud, men kan også inspirere faglige ledere fra andre dele af socialområdet.

Møderne afholdes på følgende datoer:

  • Torsdag den 15. april kl. 9-11
  • Mandag den 19. april kl. 13-15
  • Onsdag den 21. april kl. 9-11.

Du kan tilmelde dig her

Socialstyrelsen har som en del af satspuljen for 2019-2022 ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ igangsat seks delinitiativer, der tilsammen skal understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Et af disse initiativer har fokus på den faglige ledelse i de socialpsykiatriske tilbud, og hvordan den faglige leder kan understøtte en recovery-orienteret rehabiliterende indsats.

Læs mere om de seks initiativer

Senest opdateret 23-02-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her