Rusmiddelproblemer blandt personer med udviklingshæmning

10-06-2021

Hvordan hjælper man bedst personer med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder, som har problemer med alkohol eller stoffer? Det er omdrejningspunktet for et nyt projekt, som igangsættes af Socialstyrelsen. Som en del af projektet inviteres relevante tilbud til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse i sommeren 2021.

Flere kommuner og regioner oplever, at der i løbet af de senere år er sket en stigning i antallet af personer med udviklingshæmning, som har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Et forbrug, der giver problemer i hverdagen og for det sociale liv, og som mange derfor har brug for hjælp til at tackle.

Disse borgere har samme ret til behandling som alle andre, men målgruppen er svær at hjælpe. De fleste behandlingstilbud er ikke velegnede til personer med udviklingshæmning, og undersøgelser tyder på, at mange ikke modtager relevant behandling. Der er derfor behov for viden både om problemets omfang og om virksomme behandlingsindsatser.

Nyt projekt på trapperne

I samarbejde med Metodecenteret vil Socialstyrelsen derfor nu:

  • afdække problemets karakter og omfang
  • afdække viden om lovende og virksomme indsatser til målgruppen
  • udvikle en prototype for en behandlingsindsats.

Som en del af afdækningen gennemfører Metodecenteret i løbet af sommeren 2021 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle relevante botilbud og blandt bostøttetilbud i udvalgte kommuner. Socialstyrelsen opfordrer botilbud og bostøtter til at besvare spørgeskemaet, så vi kan få bedst mulig viden om problemets karakter og omfang.

Eventuel senere udbredelse

Projektet indgår i Socialstyrelsens Udviklings- og investeringsprogrammer (UIP). Det betyder, at den udviklede prototype, hvis den vurderes relevant, senere vil blive modnet og afprøvet i en række kommuner med henblik på udbredelse i resten af landet.

Læs mere om projektet

Læs mere om UIP generelt

Senest opdateret 10-06-2021

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her