Pulje på vej: Indsats til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

28-06-2021

Vil I være med til at udvikle en ny indsats til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser? Socialstyrelsen udvikler en ny gruppebaseret mestringsindsats til målgruppen, og landets kommuner inviteres til at være med. Deltag i virtuelt informationsmøde den 24. august 2021 og hør mere om projektet og den kommende ansøgningspulje.

Børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser oplever ofte udfordringer med at mestre hverdagen. Særligt kan mange have svært ved at forstå og indgå i sociale relationer. Det kan have store konsekvenser for deres barndom og i høj grad også påvirke familielivet og deres fremtidsudsigter.

Et barns hverdagsmestring foregår i et samspil mellem barnets tænke- og handlemønstre og omgivelsernes rammer, krav og reaktionsmønstre. Ansvaret for at mestre hverdagen er således ikke barnets alene, og de nære voksne omkring barnet har en central rolle i at oversætte læring til nye situationer og øve konstruktive mestringsstrategier.

På baggrund af eksisterende udenlandske programmer og i samarbejde med danske eksperter udvikler Socialstyrelsen og VIVE derfor et dansk gruppebaseret mestringsprogram, der er henvendt til både børnene og deres primære voksne.

Pulje meldes ud sidst i august

En vigtig del af projektet er, at mestringsindsatsen skal modnes i praksis. Derfor vil Socialstyrelsen og VIVE indgå samarbejde med 4-6 kommuner om at videreudvikle indsatsen, så den er tilpasset danske forhold og kommunal praksis.

Kommuner kan søge om deltagelse i projektet via en ansøgningspulje, der meldes ud sidst i august 2021 og med forventet ansøgnigsgsfrist i løbet af oktober. Kommunernes udviklingsarbejde finder sted i 2022-23.

Målgruppen er børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i alderen 8-14 år og deres primære voksne. Børnene skal have de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre et gruppeforløb.

Informationsmøde den 24. august

Tirsdag den 24. august kl 14.30-16.00 afholdes der et virtuelt informationsmøde om projektet.

På mødet fortæller vi nærmere om projektet, og hvad det kræver at deltage. Der vil også være et kort oplæg om børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelsers sociale vanskeligheder.

Informationsmødet afholdes som et webinar via Zoom. Det er muligt at deltage via browser, selvom man ikke ellers anvender programmet. Der kan stilles skriftlige spørgsmål via chatfelt undervejs. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

Tilmelding sker via NemTilmeld senest den 23. august kl. 10. Samme eftermiddag sendes en mail ud med link til deltagelse og et mere detaljeret program. Programmet offentliggøres også under omtalen af arrangementet i kalenderen på Socialstyrelsen.dk.

Det er gratis at deltage i mødet.

Tilmeld dig informationsmødet

Se kort beskrivelse af projektet

Senest opdateret 28-06-2021

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her